Srijeda dvadeset i trećeg tjedna kroz godinu

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).
Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.
Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Luki (Lk 6, 20-26)

U ono vrijeme: ²⁰ Isus podigne oči prema učenicima i govoraše: »Blago vama, siromasi: vaše je kraljevstvo Božje! ²¹ Blago vama koji sada gladujete: vi ćete se nasititi! Blago vama koji sada plačete: vi ćete se smijati! ²² Blago vama kad vas zamrze ljudi i kad vas izopće i pogrde te izbace ime vaše kao zločinačko zbog Sina Čovječjega! ²³ Radujte se u dan onaj i poskakujte: evo, plaća vaša velika je na nebu: tȁ jednako su činili prorocima oci njihovi!
²⁴ Ali jao vama, bogataši: imate svoju utjehu! ²⁵ Jao vama koji ste sada siti: gladovat ćete! Jao vama koji se sada smijete: jadikovat ćete plakati! ²⁶ Jao vama kad vas svi budu hvalili! Tȁ tako su činili lažnim prorocima oci njihovi.«


Poticaj na razmišljanje

Blaženstva, onako kako ih je Isus izgovorio, bila su nedvojbeno kratke rečenice u proročkom stilu; kao što su navještaji budućeg Kraljevstva od strane proroka Izaije koji u siromasima, gladnima i žednima vidio one kojima će biti darovano spasenje. Za razliku od Mateja, koji blaženstva razumijeva polazeći od nove pravednosti, evanđelist Luka blaženstva tumači u svjetlu Isusova naučavanja o siromaštvu i o tome kako se pravilno služiti bogatstvom. K tome, on blaženstvima pridodaje i tzv. jao-prijekore bogatašima. Siromasi o kojima on govori su stvarno siromasi; među njima treba tražiti one kojima će biti dodijeljeno Kraljevstvo i koji će primiti bogatu nagradu u onostranosti. Dok Matej poziva više na siromaštvo u duhovnom smislu, Luka poziva na reformu struktura ljudskog društva. Da bismo mogli govoriti o Crkvi siromaha, potrebno je imati na umu oba poziva.


Molitva

Gospodine, Isuse, Ti nas svednevice pozivaš da slušamo tvoju riječ, a osobito na nedjeljnoj svetoj misi. Po svojoj riječi ti nas poučavaš i upućuješ da živimo kao djeca Božja i baštinici nebeskog Kraljevstva. Daj da s vjerom, nadom i ljubavlju slušamo tvoju riječ, po njoj živimo i tako dospijemo u tvoje Kraljevstvo. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Radujte se u dan onaj i poskakujte: evo, plaća vaša velika je na nebu« (Lk 6, 23).