Četvrtak dvadeset i trećeg tjedna kroz godinu

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).
Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.
Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Luki (Lk 6, 27-38)

Heinrich Hofmann, Kristov lik, 1884.

U ono vrijeme: ²⁷ Reče Isus: »Vama koji slušate, velim: Ljubite svoje neprijatelje, dobro činite svojim mrziteljima, ²⁸ blagoslivljate one koji vas proklinju, molite za one koji vas zlostavljaju. ²⁹ Onomu tko te udari po jednom obrazu pruži i drugi, i onomu tko ti otima gornju haljinu ne krati ni donje. ³⁰ Svakomu tko od tebe ište daj, a od onoga tko tvoje otima ne potražuj!
³¹ I kako želite da ljudi vama čine, tako činite i vi njima. ³² Ako ljubite one koji vas ljube, kakvo li vam uzdarje? Tȁ i grešnici ljube ljubitelje svoje. ³³ Jednako tako, ako dobro činite svojim dobročiniteljima, kakvo li vam uzdarje? I grešnici to isto čine. ³⁴ Ako pozajmljujete samo onima od kojih se nadate dobiti, kakvo li vam uzdarje? I grešnici grešnicima pozajmljuju da im se jednako vrati. ³⁵ Nego, ljubite neprijatelje svoje . Činite dobro i pozajmljujte ne nadajući se odatle ničemu. I bit će vam plaća velika, i bit ćete sinovi Svevišnjega jer je on dobrostiv i prema nezahvalnicima i prema opakima. ³⁶ Budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdan. ³⁷ Ne sudite i nećete biti suđeni. Ne osuđujte i nećete biti osuđeni. Praštajte i oprostit će vam se. ³⁸ Dajite i dat će vam se: mjera dobra, nabijena, natresena, preobilna dat će se u krilo vaše jer mjerom kojom mjerite vama će se zauzvrat mjeriti.«


Poticaj na razmišljanje

Izgleda da nam današnje evanđelje daruje riječ koju je nemoguće provesti u život. Pomalo razočarani i možda pomireni sa sudbinom ne možemo se ne pitati: pa kakvo to gledanje na čovjeka ima Bog Isusa Krista da ‘se usudi’ predložiti nešto takvo? Pitanje se odmah izokreće: pa kakvu smo si to sliku Boga stvorili da smatramo utopističkom onu perspektivu koju nam Isus otvara?
Ne znam događa li nam se često da osjetimo mržnju prema nekomu, da proživljavamo duboka i nepovratna neprijateljstva. Ostaje činjenica da nutarnje razdiranje prouzrokovano svakim prekinutim odnosom proždire naše najbolje energije, uvlači nas u uvjerenje da je, prije ili kasnije, dobro da drugi plati za ono što je učinio. Božji hram u nama je nagrđen i opljačkan osjećajima agresivnosti i odmazde, koji nas malo pomalo izobličuju, a da to pokatkad niti ne primijetimo, sve do trenutka u kojem, ako nismo ustrajno razoružavali naše riječi i djela, osjetimo da se u nama razmahalo razorno nasilje. Oproštenje je oporuka koju je Isus ispisao na križu, baština i blagoslov darovani nam iz njegova probodenog boka.


Molitva

Kad bismo bili kakvima nas želiš, Gospodine, o kako bi zemlja bila drugačija: i svi bismo bili sretni što postojimo, i razumjeli bismo i darivali se bez pridržaja. Slični Ocu koji daje da sunce izlazi i sja po poljima dobrih i loših: radost trajnog pobjeđivanja u ljubavi, i okončavanja povijesti smrti! Tako, i jedino tako: ne možete se, ljudi, drugačije spasiti! Iako ubijete Kajina vas će smrt ubiti sedam puta.
Gospodine, molimo te samo ovu milost: da se svi oslobode podmukle potrebe da se osvete,
nagona da si sami priskrbimo pravdu, po našoj mjeri, i da udarcem uzvratimo za udarac. To je rak koji nas proždire, neka barem tvoji vjernici iskorijene iz svog srca i samu ideju neprijatelja. Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Kako želite da ljudi vama čine, tako činite i vi njima « (Lk 6, 31)