Petak dvadeset i trećeg tjedna kroz godinu

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).
Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.
Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Luki (Lk 6, 39-42)

Pieter Brueghel stariji, Slijepac vodi slijepca, 1568.

U ono vrijeme: ³⁹ Kaza Isus učenicima prispodobu: «Može li slijepac slijepca voditi? Neće li obojica u jamu upasti? ⁴⁰ Nije učenik nad učiteljem. Pa i tko je posve doučen, bit će samo kao njegov učitelj.« ⁴¹ 1 «Što gledaš trun u oko brata svojega, a brvna u oku svom ne opažaš? ⁴² Kako možeš reći bratu svome: ‘Brate, de da izvadim trun koji ti je u oku’, a sam u svom oku brvna ne vidiš? Licemjere! Izvadi najprije brvno iz oka svoga pa ćeš onda dobro vidjeti izvaditi trun što je u oku bratovu.«


Poticaj na razmišljanje

Prispodoba o slijepcu koji vodi slijepca upravljena je vođama vjerskih zajednica koji se smatraju gospodarima istine i višima od ostalih. Zbog toga su slijepi vođe. Tko želi druge voditi mora imati bistri pogled i čisto srce. Isus je učitelj, koji za razliku od profesora koji u predavaonici svojim učenicima priopćava određena znanja, živi zajedno sa svojim učenicima i poučava ih svojim načinom života. Njegovi pak učenici sa svoje se strane trude ne samo oponašati Isusa, nego su pozvani poistovjetiti se sa svojim učiteljem i dijeliti s njime njegovu sudbinu. Tražeći od svojih učenika da najprije izvade brvno iz svoga oka, a tek onda da gledaju ima li možda kakvog trunja u očima drugih ljudi, Isus od njih traži da svojim bližnjima pristupaju bez predrasuda i s najiskrenijim namjerama, te da u njima gledaju svoga brata. U prispodobi o dobrim i lošim stablima Isus je slikovito poručio da je lako prepoznati dobrog, odnosno zlog čovjeka, kao što je lako procijeniti jesu li plodovi nekog stabla dobri ili nevaljali.


Molitva

Gospodine Isuse, zahvaljujemo ti za tvoju Riječ koja nam otkriva volju Očevu. Neka tvoj Duh rasvijetli naša djela i dade nam snage izvršiti sve ono što smo u svjetlu tvoje Riječi spoznali da trebamo činiti, kako bismo se u svom životu sa svojim bližnjima mogli ophoditi kao s ljubljenom braćom, te uroditi obiljem duhovnih plodova. Daj da i mi poput tvoje Majke Marije slušamo Riječ Božju i poput nje vjerujemo da je uz pomoć tvoje milosti možemo provesti u djelo. Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Izvadi najprije brvno iz oka svoga pa ćeš onda dobro vidjeti izvaditi trun što je u oku bratovu.« (Lk 6, 42)