Sv. Kornelije, papa i Ciprijan, biskup, mučenici

Paolo Caliari, Sv. Antun Pustinjak sa sv. Kornelijem i Ciprijanom, 1571.

Kornelije je postao papa 251 godine. Borio se protiv otpadnika novacijanaca i, uz pomoć Ciprijana, uspio je učvrstiti svoj autoritet. Car Gal ga je prognao te je 253. godine umro u gradu Centumcellae (Civitavecchia). Tijelo mu je preneseno u Rim i pokopano u Kalistovim katakombama. Ciprijan je rođen u Kartagi oko 210. godine u poganskoj obitelji. Nakon obraćenja, postao je svećenik, a za biskupa je zaređen 249. godine. U teškim vremenima veoma je dobro primjerom i spisima upravljao Crkvom. Za vrijeme progona cara Valerijana morao je u progonstvo, a život je okončao mučeničkom smrću 258. godine.


Čitanje svetog evanđelja po Luki (Lk 7, 31-35)

U ono vrijeme: Reče Isus: ³¹ S kime dakle da prispodobim ljude ovog naraštaj? Komu su nalik? ³² Nalik su djeci što sjede na trgu pa jedni drugima po poslovici dovikuju: „Zasvirasmo vam i ne zaigraste! Zakukasmo i ne zaplakaste!“ ³³ Doista, došao je Ivan Krstitelj. Nije kruha jeo ni vina pio, a velite: „Đavla ima!“ ³⁴ Došao je Sin Čovječji koji jede i pije, a govorite: „Evo izjelice i vinopije, prijatelja carinika i grešnika!“ ³⁵ Ali opravda se Mudrost pred svom svojom djecom.«


Poticaj na razmišljanje

Vjera nije dječja igra. Isusu je njegov naraštaj sličan djeci na ulici koja se ponašaju po svom hiru. U takvom nedostatku ozbiljnosti nije moguće prepoznati Božju prisutnost u životu njegovih svjedoka. Uvijek je aktualno pitanje hoće li se kršćani danas svrstati na stranu djece Mudrosti (r. 35) ili će se ponašati poput djece koja se igraju na trgovima (r. 32)?


Molitva

Gospodine, udijeli mi sigurnu vjeru, svjetlo koje jača u kušnjama, koje smiruje i odmara. Molim te za radosnu vjeru koja razveseljuje srce i uvodi u molitvu, koja posvećuje svaki životni trenutak, vjeru punu pouzdanja u tebe i tvoju Riječ. Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Ali opravda se Mudrost pred svom svojom djecom.« (Lk 7, 35)