Četvrtak dvadeset i četvrtog tjedna kroz godinu

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).
Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.
Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Luki (Lk 7, 36-50)

Peter Paul Rubens, Isus kod farizeja Šimuna, 1620.

U ono vrijeme: ³⁶ Neki farizej pozva Isusa da bi blagovao s njime. On uđe u kuću farizejevu i priđe stolu. ³⁷ Kad eto neke žene koja bijaše grešnica u gradu. Dozna da je Isus za stolom u farizejevoj kući pa ponese alabastrenu posudicu pomasti ³⁸ i stade odostrag kod njegovih nogu. Sva zaplakana poče mu suzama kvasiti noge: kosom ih glave svoje otirala, cjelivala i mazala pomašću.
³⁹ Kad to vidje farizej koji ga pozva, pomisli: »Kad bi ovaj bio Prorok, znao bi tko i kakva je to žena koja ga se dotiče: da je grešnica.« ⁴⁰ A Isus da mu odgovori, reče: »Šimune, imam ti nešto reći.« A on će: »Učitelju, reci! A on: ⁴¹ »Neki vjerovnik imao dva dužnika. Jedan mu dugovaše pet stotina denara, drugi pedeset. ⁴² Budući da nisu imali odakle vratiti, otpusti obojici. Koji će ga dakle od njih više ljubiti?« ⁴³ Šimun odgovori: »Predmnijevam, onaj kojemu je više otpustio.« Reče mu Isus: »Pravo si prosudio.« ⁴⁴ I okrenut ženi reče Šimunu: »Vidiš li ovu ženu? Uđoh ti u kuću, nisi mi vodom noge polio, a ona mi suzama noge oblila i kosom ih svojom otrla. ⁴⁵ Poljupca mi nisi dao, a ona, otkako uđe, ne presta mi noge cjelivati. ⁴⁶ Uljem mi glave nisi pomazao, a ona mi pomašću noge pomaza. ⁴⁷ Stoga, kažem ti, oprošteni su joj grijesi mnogi jer ljubljaše mnogo. Komu se malo oprašta, malo ljubi.«
⁴⁸ A ženi reče: »Oprošteni su ti grijesi.« ⁴⁹ Sustolnici počeli nato među sobom govoriti: »Tko je ovaj da i grijehe oprašta?« ⁵⁰ A on reče ženi: »Vjera te tvoja spasila! Idi u miru!«


Poticaj na razmišljanje

Susret osobe s osobom. Ovaj Isusov susret s grješnicom na jednoj gozbi predivni je događaj. Isus nije bio prijateljski primljen, jer je farizej koji ga je pozvao o njemu već imao negativno mišljenje, i nije se trudio da ga bolje upozna. K tome Isusovo postupanje s grješnicom izazvalo je skandal, jer je bilo protivno Zakonu. U takvom okruženju Isus objavljuje što je i kakav je pravi susret, u ljubavi i praštanju, koji oslobađa od zakonskih propisa. Da se mogne drugoga susresti, potrebno se je otvoriti Božjoj inicijativi. Čini se da prispodoba o dva dužnika (Lk 7, 40-43) ljubav i oproštenje izražava na kvantitativni način, no taj utisak je plod polemičkog konteksta u kojem su prispodobe izrečene.


Molitva

»Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome, po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje! Operi me svega od moje krivice, od grijeha me mojeg očisti. […] Odvrati lice od grijeha mojih, izbriši svu moju krivicu! Čisto srce stvori mi, Bože, i duh postojan obnovi u meni!« (Ps 51).


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Oprošteni su ti grijesi!« (Lk 7, 48)