Sv. Matej, apostol i evanđelist

Celestin Medović, Evanđelist Matej (detalj freske iz požeške Katedrale), 1899.

Rođen je u Kafarnaumu. Kad ga je Isus pozvao, vršio je službu carinika, odnosno ubirača poreza. Napisao je Evanđelje na hebrejskom jeziku, a prema predaji navješćivao je radosnu vijest na Istoku.


Čitanje svetog evanđelja po Mateju (Mt 9, 9-13)

U ono vrijeme: ⁹ Odlazeći odande, ugleda Isus čovjeka zvanog Levi gdje sjedi u carinarnici. I kaže mu: »Pođi za mnom!« On usta i pođe za njim.
¹⁰ Dok je Isus bio u kući za stolom, gle, mnogi carinici i grešnici dođoše za stol s njime i njegovim učenicima. ¹¹ Vidjevši to, farizeji stanu govoriti: »Zašto vaš učitelj jede s carinicima i grešnicima?« ¹² A on, čuvši to, reče: »Ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima. ¹³ Hajdete i proučite što znači: Milosrđe mi je milo, a ne žrtva. Tȁ ne dođoh zvati pravednike, nego grešnike.«


Poticaj na razmišljanje

Religija koja izaziva sablazan. Matejevo je izabranje farizejima bilo razlog za sablazan. On je bio carinik, dakle suradnik Rimljana, izdajnik, isključenik, javni grješnik. I to se sablažnjivo izabranje još i slavi svečanim objedom, na kojem sudjeluju carinici i grješnici. Stoga Isus prema njihovu mišljenju ne može biti iščekivani Mesija, jer on odlazi k ljudima koji su bili isključeni iz nade Izraela. Isus pak odgovara da je upravo radi takvih došao, jer prava religija je ona koja se živi u milosrđu, kako je to već prorok Hošea jasno izrekao.


Molitva

Bože, u neizrecivom naumu svoga milosrđa izabrao si carinika Mateja za apostola svome Sinu. Daj da i mi njegovim primjerom i zagovorom odgovorimo svome kršćanskom pozivu i odlučno idemo za tobom. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Ne dođoh zvati pravednike, nego grešnike.« (Mt 9, 13 )