Petak dvadeset i petog tjedna kroz godinu

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).
Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.
Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Luki (Lk 9, 18-22)

U ono vrijeme: ¹⁸ Dok je Isus jednom u osami molio, bijahu s njim samo njegovi učenici. On ih upita: »Što govori svijet, tko sam ja?« ¹⁹ Oni odgovoriše: »Da si Ivan Krstitelj, drugi: da si Ilija, treći opet: da neki od drevnih proroka usta.« ²⁰ A on im reče: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?« Petar prihvati i reče: »Krist – Pomazanik Božji!«
²¹ A on im zaprijeti da toga nikomu ne kazuju. ²² Reče: »Treba da Sin Čovječji mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i treći dan da uskrsne.«


Poticaj na razmišljanje

Tko je za mene Isus? Pitanje je postavljeno izravno nama. Mi smo danas Isusovi učenici koji su prozvani izjasniti se o njemu. Može biti jednostavno ponoviti naučeni vjeronaučni izričaj ili preuzeti stav većine bez većeg osobnog uključivanja u samu stvar: Isus je Gospodin, Isus je veliki čovjek, Isus je zaštitnik slabih.
Tko je za mene Isus? Svaki odgovor zvuči prazno ako nema veze s mojim životom, ako me ne povezuje s njime. Da, Isus je Sin Božji koji je postao čovjekom, koji nam je objavio Očevu ljubav prema svima a osobito prema bespomoćnima. Priznati i prihvatiti ga kao takvoga, zazvati ga kao Spasitelja, ima svoje puno značenje ako ga ja slijedim na njegovu putu.
Ljubav koju nam Isus daruje i omogućuje spoznati je ljubav onoga koji daje život za druge i plaća bilo koju cijenu samo da ostane vjeran toj ljubavi. Isus je zaista naš Gospodin ako mi, odričući se naših bijednih planova, usvajamo njegov plan, bez da se damo uvjetovati trenutnim mentalitetom vlastite zarade i štovanja samih sebe. Naša djela izriču istinu našeg izbora, našeg odgovora na pitanje o Isusovu identitetu.


Molitva

Oprosti mi, Gospodine Isuse: i danas sam se uplašio odbijanja i izrugivanja. Nisam te mogao slijediti na tvom putu i usuglasio sam se sa mjerilima koja u ovom svijetu stoje na strani pobjednika. Ti si izabrao ljubav i bio si ismijan, nisu ti povjerovali i na koncu su te ubili. Nikad nisi prestao ljubiti i iskazivati ljubav: što si govorio, to si u djelo provodio. Za one koji bilježe svjetovnu povijest bio si poražen; no u tišini jednoga proljetnog jutra, uskrsnuo si od mrtvih. Rekao si nam da je ljubav jedino spasenje, i da vjera u tebe pobjeđuje svaku zloporabu, svaku tiransku sebičnost.
Oprosti mi, Gospodine Isuse, kad svoju vjeru izričem samo riječima, kad se skrivam iza floskule da »tako svi rade« umjesto da uživam u područjima koja mi otvaraju tvoji putovi, na kojima se doživljava radost davanja života za braću.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

» A vi, što vi kažete, tko sam ja?« (Lk 9, 20)