Jesenske kvatre

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).
Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.
Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Luki (Lk 5, 1-11)

Ernst Zimmermann, Isus i ribari, 1879.

U ono vrijeme: ¹ Dok se jednom oko njega gurao narod da čuje riječ Božju, stajaše on pokraj Genezaretskog jezera. ² Spazi dvije lađe gdje stoje uz obalu; ribari bili izašli iz njih i ispirali mreže. ³ Uđe u jednu od tih lađa; bila je Šimunova pa zamoli Šimuna da malo otisne od kraja. Sjedne te iz lađe poučavaše mnoštvo. ⁴ Kada dovrši pouku, reče Šimunu: »Izvezi na pučinu i bacite mreže za lov.« ⁵ Odgovori Šimun: »Učitelju, svu smo se noć trudili i ništa ne ulovismo, ali na tvoju riječ bacit ću mreže.« ⁶ Učiniše tako te uhvatiše veoma mnogo riba; mreže im se gotovo razdirale. ⁷ Mahnuše drugovima na drugoj lađi da im dođu pomoći. Oni dođoše i napuniše obje lađe, umalo im ne potonuše. ⁸ Vidjevši to, Šimun Petar pade do nogu Isusovih govoreći: »Idi od mene! Grešan sam čovjek, Gospodine!« ⁹ Zbog lovine riba što ih uloviše bijaše se zapanjio on i svi koji bijahu s njime, ¹⁰ a tako i Jakov i Ivan, Zebedejevi sinovi, drugovi Šimunovi. Isus reče Šimunu: »Ne boj se! Odsada ćeš loviti ljude!« ¹¹ Oni izvukoše lađe na kopno, ostaviše sve i pođoše za njim.


Poticaj na razmišljanje

Evanđelist Luka prikazuje poziv učenika jednostavnom završnom opaskom, nakon poučavanja mnoštva (r. 1-3) i niza čudesa u kojima Isus u Kafarnaumu očitova moć Božju (4, 33-41). Poput Marka i Luka u pozivu prvih učenika podsjeća na bitne sastavnice učeništva, a to su: Kristova inicijativa i hitnost poziva; no on iznad svega ističe odstojanje i hod za Isusom. Za učenika napuštanje svega mora biti temeljito: »ostaviše sve i pođoše za njim« (11. r.); a hod za Isusom je uslijedio nakon što su se svjesno i slobodno opredijelili za njega. Međutim, glavna tema ove pripovijesti nije odstojanje i hod za Isusom, već želja da nam se ponudi sigurna riječ Učitelja: »Odsada ćeš loviti ljude« (10. r.).
Postoji uska veza između čudesnog ribolova i poziva učenika, a ona se nalazi u činjenici da je ljudsko djelovanje bez Krista jalovo, a da ono s Kristom postaje plodonosno. Ono što je ispunilo mreže bijaše riječ Isusova i ta ista riječ je ono što čini učinkovitim apostolski rad učenika. Učenik je dakle pozvan, poput apostola Petra, da se s pouzdanjem prepusti Isusovoj riječi, da prizna stanje vlastite grešnosti i da odgovori na njegov poziv slušajući i onda kad se neka zapovijed može činiti besmislenom i beskorisnom. Odgovor vjere je na taj način plod prihvaćanja objave i osobnog susreta s Gospodinom.


Molitva

Gospodine, htio si nas pridružiti svom veličanstvenom djelu spasenja čovječanstva. U naše si ruke stavio mrežu da lovimo ljude u velikom moru svijeta. Izabrao si nas u svrhu ostvarivanja tvoje beskrajne želje za životom, preobilnim životom za tvoju braću i tvoje sestre. Gospodine, zahvalni smo ti na tome. U svojoj si nam velikodušnosti dao veliki dar, jer smo time mi na neki način postali ruke s kojima danas nastavljaš djelovati u svijetu.
Htjeli bismo biti vjerni u odgovaranju na tvoj poziv. Često puta htjeli bismo se vratiti i dopustiti da se opet oduševimo tvojom osobom i tvojim pozivom, i to tako da sve naše djelovanje uvijek bude ispunjeno evanđeoskim smislom. Dotakni naša usta vrućom žeravom koja čisti, kao što serafin učini Izaiji, i tada ćemo svojoj braći govoriti samo riječi života. Podupiri nas trajno svojom milošću, kao što si podupirao Pavla u tolikim nevoljama. Ako to budeš činio, mi ćemo moći biti sigurni u našu vjernost i našu nesalomljivu hrabrost. Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

» Ne boj se! Odsada ćeš loviti ljude!« (Lk 5, 10)