Sveti Mihael, Gabrijel i Rafael, arkanđeli

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Marco D’Oggiono: Pobjeda arkanđela nad Luciferom, 16. st.

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).
Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.
Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Ivanu (Iv 1, 47-51)

U ono vrijeme: ⁴⁷ Kad Isus ugleda gdje Natanael dolazi k njemu, reče za njega: »Evo istinitog Izraelca u kojem nema prijevare!« ⁴⁸ Kaže mu Natanael: »Odakle me poznaješ?« ⁴⁹ Odgovori mu Isus: »Vidjeh te prije negoli te Filip pozva, dok si bio pod smokvom«.
⁵⁰ Nato će mu Natanael: »Učitelju, ti si Sin Božji! Ti kralj si Izraelov!« ⁵Odgovori mu Isus: »Stoga što ti rekoh: ‘Vidjeh te pod smokvom’, vjeruješ-. I više ćeš od toga vidjeti!« ⁵¹ I nadoda: »Zaista, zaista, kažem vam: gledat ćete otvoreno nebo i anđele Božje gdje uzlaze i silaze nad Sina Čovječjega!«


Poticaj na razmišljanje

Istiniti Izraelac. Natanael je vjerojatno bio učitelj zakona, pismoznanac (Iv 1, 45), i po običaju mudrih ljudi sjedio je pod smokvinim stablom (r. 49). Isus ga poziva da svrne svoj pogled (da mogne »vidjeti«), i malo pomalo od njegova čovještva dopre do njegova mesijanstva, a onda od njegova mesijanstva do vazmenog otajstva njegova poniženja i uzdignuća (»uzlaziti« i »silaziti«). U tom trenutku Natanael postaje »istiniti Izraelac« (r. 47), jer on gleda Boga, kojega je njegov predak (patrijarh Jakov) u viđenju anđela koji silaze i ulaze nebeskim ljestvama uzalud Nastojao ugledati. Što je potrebno da i mi također zavrijedimo naziv »istiniti Izraelci«? Čisto osjećajna privrženost Isusu? Čisto ljudsko odobravanje njegovih »ideja«? Ili pak, što je mnogo važnije, vjera u njegovo vazmeno otajstvo, svakodnevno življena u hodu za njim?


Molitva

O Bože, koji arkanđela Mihaela arkanđele postavio na čelo vojske sotonu i druge duhove zla u pakao strovali. Pošalji ga u pomoć tvojim vjernima u borbi protiv Zloga.
O Bože, koji si među svim arkanđelima i anđelima izabrao Gabrijela, da navijesti tajnu utjelovljenja tvoga Sina: milostivo nam podaj da mi, koji sudjelujemo u njegovoj gozbi na zemlji, možemo osjetiti učinak njegove zaštite na nebu.
O Bože, koji si dao arkanđela Rafaela tvome sluzi Tobiji kao suputnika na njegovom putu, podaj nama, svojim slugama, da uvijek možemo biti zaštićeni njegovom skrblju i ojačani njegovom pomoći. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Gledat ćete otvoreno nebo i anđele Božje gdje uzlaze i silaze nad Sina Čovječjega!« (Iv 1, 51)