DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).
Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.
Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Mateju (Mt 21, 33-43)

U ono vrijeme: Reče Isus glavarima svećeničkim i starješinama narodnim: ³³ »Drugu prispodobu čujte! Bijaše neki domaćin koji posadi vinograd, ogradi ga ogradom, iskopa u njemu tijesak i podiže kulu pa ga iznajmi vinogradarima i otputova. ³⁴ Kad se približilo vrijeme plodova, posla svoje sluge vinogradarima da uzmu njegov urod. ³⁵ A vinogradari pograbe njegove sluge pa jednoga istukoše, drugoga ubiše, a trećega kamenovaše. ³⁶ I opet posla druge sluge, više njih nego prije, ali oni i s njima postupiše jednako.
³⁷ Naposljetku posla k njima sina svoga misleći: ‘Poštovat će mog sina’ ³⁸ Ali kad vinogradari ugledaju sina, rekoše među sobom: ‘Ovo je baštinik! Hajde da ga ubijemo i imat ćemo baštinu njegovu!’ ³⁹ I pograbe ga, izbace iz vinograda i ubiju.
⁴⁰ Kada dakle dođe gospodar vinograda, što će učiniti s tim vinogradarima?« ⁴¹ Kažu mu: »Opake će nemilo pogubiti, a vinograd iznajmiti drugim vinogradarima što će mu davati urod u svoje vrijeme.« ⁴² Kaže im Isus: »Zar nikada niste čitali u Pismima: Kamen što ga odbaciše graditelji Postade kamen zaglavni. Gospodnje je to djelo – kakvo čudo u očima našim!
⁴³ Zato će se – kažem vam – oduzeti od vas kraljevstvo Božje i dat će se narodu koji donosi njegove plodove!«


Poticaj na razmišljanje

Ova prispodoba slijedi nakon prispodobe o dvojici sinova koje otac šalje na rad u vinograd, koju smo slušali u bogoslužju prethodne nedjelje. Nju nalazimo kod sva tri sinoptika, s nekim razlikama i zajedničkim elementima (primjerice, činjenica da je sin ubijen izvan vinograda). Domaćin veoma brižno obrađuje vinograd. On ga je od običnog zemljišta učinio pravim vrtom. Ograda i kula nisu nipošto sastavnice vinograda općenito (usp. r. 33). Ne samo to. On vinograd povjerava vinogradarima i daje im potpuno slobodu djelovanja. Ima u njih povjerenja i odlazi svojim poslom. U vrijeme berbe postupa pravilno i pravedno. Šalje nekoliko slugu (u tekstu ih se navodi troje): jedan bî prebijen, drugi ubijen, treći kamenovan. Domaćin ih opet šalje u većem broju. Ishod je isti. Slijedi najriskantnija domaćinova odluka, ako se uzme u obzir prethodno ponašanje vinogradara. Šalje im svoga sina u uvjerenju: »poštovat će mog sina« (r. 37.). Ali upravo je to bio trenutak kada su vinogradari očitovali namjeru koja ih je od početka pokretala na djelovanje, i koja ih upravo sada dovodi do krajnjih granica: ubiti sina, baštinika (r. 38).
U ovom trenutku Isus s prispodobe prelazi na povijest i od nazočnih traži odgovor. A nazočni – iskreno, ali po svemu sudeći ne misleći na posljedice – odgovaraju: »Opake će nemilo pogubiti, a vinograd iznajmiti drugim vinogradarima što će mu davati urod u svoje vrijeme« (r. 41). Isus se tada poziva na svjedočanstvo Božje riječi. Vinograd je kraljevstvo Božje, vinogradari ubojice su slušatelji koji predstavljaju Judejce. Bit će da je zaglavni kamen sâm Isus. Na obzoru se pojavljuje »narod koji donosi plodove vinograda« (r. 43). Nazočni postaju toga svjesni, no svećenici i farizeji traže da uhvate Isusa. Ipak to ne čine ali samo zbog straha od mnoštva (usp. r. 45).


Molitva

Gospodine, koji u svojoj svemoćnoj ruci držiš sav svemir, koji si strpljiv sa svima nama i žalostiš se zbog naših nepravdi, sjeti se svoje samilosti i svog smilovanja. Pohodi nas u svojoj dobroti, milosno nam udijeli da izbjegnemo mnogobrojnim spletkama Zloga, i milošću tvoga presvetog Duha zaštiti nam život od njegovih zamki.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:
»Tvoj smo vinograd i tvoj smo narod, Gospodine, smiluj nam se!«