Blažena Djevica Marija od Krunice

Ova je spomendan osnovao papa sveti Pio V. kao obljetnicu pobjede kršćana u pomorskom ratu kod Lepanta 1571. godine kad je zazvana molitvom krunice sveta Bogorodica kršćanskoj floti pritekla u pomoć. Slavlje ovog spomendana potiče nas da razmišljamo o Kristovim otajstvom, predvođeni Blaženom Djevicom Marijom, koja je na poseban način bila pridružena utjelovljenju, muci i uskrsnuću Sina Božjega.


Čitanje svetog evanđelja po Luki (Lk 1, 26-38)

²⁶ U šestom mjesecu posla Bog anđela Gabrijela u galilejski grad imenom Nazaret ²⁷ k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip a djevica se zvala Marija. ²⁸ Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!« ²⁹ Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. ³⁰ No anđeo joj reče: »Ne boj se, Marijo! Tȁ našla si milost u Boga.³¹ Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. ³² On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, ³³ i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.«
³⁴ Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?« ³⁵ Anđeo joj odgovori: »Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. ³⁶ A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. ³⁷ Tȁ Bogu ništa nije nemoguće!«
³⁸ Nato Marija reče: »Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!« I anđeo otiđe od nje.


Poticaj na razmišljanje

Novi Jeruzalem za novog Mesiju. Prizor naviještenja je pun aluzija na svetopisamske retke. Dodaju li se dani između navještenja Zahariji i Isusova prikazanja u hramu, dobivamo broj sedamdeset, to jest prema poglavljima 7-9 knjige proroka Danijela posljednje vremensko razdoblje prije spasenja, čije je računanje po predaji bilo povjereno anđelu Gabrijelu. Isus je prikazan sa svim uobičajenim kraljevskim titulama (r. 31-33): on je uistinu Mesija. Mariju je Luka prikazao kao utjelovljenje Jeruzalema, kao baštinicu obećanja sreće (r. 27-28), koja su vrijedila za drevni, od Boga odbačeni i ostavljeni grad, žalosni Jeruzalem, ali koji je unatoč tome pozvan postati slobodnim partnerom novog i konačnog saveza. Na taj način evanđelist Isusovo začeće i rođenje zaodijeva u jednu meditaciju, koja u ovom događaju prepoznaje ispunjenje nade Izraela. Sredstvo za njezino ispunjenje više neće biti Jeruzalem, nego jedna jednostavna, siromašna žena.


Molitva

Kraljice svete krunice, beskrajne sreće more! Tebi se puci klanjaju, anđeli tebi dvore. Kraljice krunice, moli za nas! Kraljice krunice, budi nam spas! Divno sin čudo stvorila, krunicu kad si dala. Nebo i zemlja pjevaju: bila ti čast i hvala! Kraljice krunice, moli za nas! Kraljice krunice, budi nam spas!


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Evo, začet ćeš i roditi sina« (Lk 26, 31).