Četvrtak dvadeset i sedmog tjedna kroz godinu

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).
Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.
Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Luki (Lk 11, 5-13)

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: ⁵ »Tko to od vas ima ovakva prijatelja? Pođe k njemu o ponoći i rekne mu: ‘Prijatelju, posudi mi tri kruha. ⁶ Prijatelj mi se s puta svratio te nemam što staviti preda nj!’ ⁷ A onaj mu iznutra odgovori: ‘Ne dosađuj mi! Vrata su već zatvorena, a dječica sa mnom u postelji. Ne mogu ustati da ti dadnem.’ ⁸ Kažem vam: ako i ne ustane da mu dadne zato što mu je prijatelj, ustat će i dati mu što god treba zbog njegove bezočnosti.« ⁹ »I ja vama kažem: Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se! ¹⁰ Doista, tko god ište, prima; i tko traži, nalazi; i onomu tko kuca, otvorit će se.« ¹¹ »A koji je to otac među vama: kad ga sin zaište ribu, zar će mu mjesto ribe zmiju dati? ¹² Ili kad zaište jaje, zar će mu dati štipavca? ¹³ Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati djecu svoju, koliko li će više Otac s neba obdariti Duhom Svetim one koji ga zaištu.«


Poticaj na razmišljanje

Ova dvije kratke prispodobe Gospodin Isus izrekao nakon što je svoje učenike naučio moliti »Očenaš«. U tom nam je molitvi objavio da i mi Boga možemo zvati ‘Oče’: dakle, da smo stvarno njegova djeca i da možemo pristupiti s većim povjerenjem nego k ocu koji nam je dao naravni život (r. 11-13). Dvije kratke prispodobe imaju zajedničku poruku (r. 9): Isus osigurava da svaka molitva bude uslišana, ako je s naša strane puna pouzdanja, kao kad se obraćamo ocu (r. 11-13) i ako nije – kad je to potrebno – lišena upornosti (r. 8.). »Ne dosađuj mi«, odgovara prijatelj (r. 7), no kasnije popušta pred upornošću. Međutim, nebeski Otac, koji zna što nam je potrebno, ne daje nam samo »dobre stvari«, nego također i najizvrsniji dar, Duha Svetoga, i to »žurno«, ako ga to s vjerom zaištemo (r. 13).


Molitva

Škola molitve crkvenih Otaca sastojala se u tumačenju molitve Gospodnje, to jest ‘Očenaša’ kojeg naučismo od Gospodina. Prva dva zaziva tiču se Očeva imena i kraljevstva, ostalo su zazivi za nas, a i jedni i drugi su utemeljeni na vjeri i ljubavi prema Ocu. Pokušajmo ih izreći jednog po jednog, polako, zazivajući Duha Svetoga da nas uvede u njihovu duboku istinu. Molitva je čin ljubavi. S pouzdanjem ištimo od Boga ‘kruh’, ‘dobre stvari’, štoviše dar samoga Duha Svetoga za ukućane, prijatelje i neprijatelje, i za one koji su se preporučili u naše molitve.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Ištite i dat će vam se« (Lk 11, 9).