Ponedjeljak dvadeset i osmog tjedna kroz godinu

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).
Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.
Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Luki (Lk 11, 29-32)

U ono vrijeme: ²⁹ Reče Isus mnoštvu: »Naraštaj ovaj naraštaj je opak. Znak traži, ali mu se znak neće dati doli znak Jonin. ³⁰ Doista, kao što je Jona bio znak Ninivljanima, tako će biti i Sin Čovječji ovomu naraštaju. ³¹ Kraljica će Juga ustati na Sudu s ljudima ovog naraštaja i osuditi ih jer je s krajeva zemlje došla čuti mudrost Salomonovu, a evo ovdje i više od Salomona! ³² Ninivljani će ustati na Sudu s ovim naraštajem i osuditi ga jer se obratiše na propovijed Joninu, a evo ovdje i više od Jone!«


Poticaj na razmišljanje

Bog ne radi promidžbu samog sebe. Odgovarajući na zahtjev mnoštva koje traži čudesni znak, Isus im daje jedino »znak Jonin« (Lk 11, 29): proročki poziv na obraćenje. Prva kršćanska zajednica uskoro je taj znak primijenila na Isusovu osobu, ponajprije na njegovo vazmeno otajstvo. Bog se objavljuje jedino u Isusovoj vjernosti svom ljudskom načinu postojanja, sve do smrti na križu. To je potreba ljubavi. Kad bi Bog na nebeskom svodu ispisao svoje ime, ne bi poštivao ljudsku slobodu, nego bi time prisilio čovjeka da mu služi.


Molitva

Učini, Gospodine, da te neprestano tražimo; učini naš duh otvorenim, naše oči uprtima u daljinu, ruke raširene na zagrljaj. Tražiti znači već susretati. Ali tražimo li, to ujedno znači da te nismo nikada potpuno sreli. Samo u tvome kraljevstvu susrest ćemo se potpuno i zauvijek. Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Ovom se naraštaju znak neće dati doli znak Jonin.« (Lk 11, 29).