Utorak dvadeset i osmog tjedna kroz godinu

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).
Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.
Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Luki (Lk 11, 37-41)

U ono vrijeme: ³⁷ Neki farizej pozva Isusa k sebi na objed. On uđe i priđe k stolu. ³⁸ Vidjevši to, farizej se začudi što se Isus prije objeda ne opra. ³⁹ A Isus mu reče: »Vi farizeji čistite vanjštinu čaše i zdjele, a nutrina vam je puna grabeža i pakosti. ⁴⁰ Bezumnici! Nije li onaj koji načini vanjštinu načinio i nutrinu. ⁴¹ Nego, dajte za milostinju ono iznutra i gle – sve vam je čisto.«


Poticaj na razmišljanje

Židovstvo je umnažalo izvanjske obrede i obveze, a farizeji su im pridavali veliko značenje. Isus se okreće protiv takvog formalizma. U ljudskom činu je važna nakana, iz koje on proizlazi, osobno zauzimanje (r. 39-40). Obrnuto pak vrijedi samo nakana, koja se očituje u djelotvornoj gesti, kao što je milostinja (r. 41). Ništa ovdje ne upućuje na moral „dobrih nakana“.


Molitva

Gospodine, neka moj život bude darovan tebi i neka pronosi tvoju slavu. Učini da moj život bude neprekidno označen znakovima tvojega kraljevstva: pravdom, istinom i ljubavlju; da se nitko ne bi trebao tužiti na mene; da gledam kroz tvoje svjetlo, da živim od tvoje ljubavi i da pronosim tvoj život. Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Dajte milostinju – i gle, sve je čisto.« (Lk 11, 41).