Sv. Ignacije Antiohijski, biskup i mučenik

Ignacije je kao Petrov nasljednik upravljao antiohijskom Crkvom. Osuđen je da bude predan životinjama, te je prebačen u Rim, i ondje za cara Trajana godine 107. slavno podnio mučeništvo. Na putu je napisao sedam poslanica različitim Crkvama, u kojima učeno i mudro govori o Kristu, o ustrojstvu Crkve i o kršćanskom životu. U Antiohiji se već od 4. stoljeća njegov spomen-dan svetkovao na današnji dan.


Čitanje svetog evanđelja po Luki (Lk 12, 8-12)

U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: ⁸ A kažem vam, tko se god prizna mojim pred ljudima, i Sin Čovječji priznat će se njegovim pred anđelima Božjim. ⁹ A tko mene zaniječe pred ljudima, bit će zanijekan pred anđelima Božjim. ¹⁰ I tko god rekne riječ na Sina Čovječjega , oprostit će mu se. Ali tko pohuli protiv Duha Svetoga, neće mu se oprostiti. ¹¹ Nadalje, kad vas budu dovodili pred sinagoge i poglavarstva i vlasti, ne budite zabrinuti kako ćete se i čime braniti, što li reći? ¹² Tâ Duh Sveti poučit će vas u taj čas što valja reći.«


Poticaj na razmišljanje

Isus će se pred Božjim sudištem zauzeti za sve one koji su mu ostali vjerni (r. 8). Kad se kršćani zbog svoje vjere budu morali pojaviti pred ljudskim sudom, Bog će biti na djelu i poduprijeti one koji su progonjeni. Prvi su kršćani u tom smislu bili svjedoci očitovanjâ Duha, tako da nisu mogli zamisliti, da bi se pred njima moglo ostati slijepima (r. 10).


Molitva

Gospodine, ne dopusti da te ikad zaniječem pred ljudima, da na tebe zaboravljam i da se od tebe udaljujem. Učini da nijedna stvar ne bude kadra zamračiti moj pogled i da se za ništa drugo ne zanosim osim za život s tobom. Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Duh Sveti poučit će vas u taj čas što valja reći« (Lk 12, 12).