Ponedjeljak dvadeset i devetog tjedna kroz godinu

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).
Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.
Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Luki (Lk 12, 13-21)

Rembrandt – Prispodoba o ludom bogatašu, 1627.

U ono vrijeme: ¹³ Netko iz mnoštva reče Isusu: »Učitelju, reci mome bratu da podijeli sa mnom baštinu.« ¹⁴ Nato mu on reče: »Čovječe, tko me postavio sucem ili djeliocem nad vama?« ¹⁵ I dometnu im: »Klonite se i čuvajte svake pohlepe: koliko god netko obilovao, život mu nije u onom što posjeduje.« ¹⁶ Kaza im i prispodobu: »Nekomu bogatu čovjeku obilno urodi zemlja ¹⁷ pa u sebi razmišljaše: ‘Što da učinim? Nemam gdje skupiti svoju ljetinu.’ ¹⁸ I reče: ‘Evo što ću učiniti! Srušit ću svoje žitnice i podignuti veće pa ću ondje zgrnuti sve žito i dobra svoja. ¹⁹ Tada ću reći duši svojoj: Dušo, evo imaš u zalihi mnogo dobara za godine mnoge. Počivaj, jedi, pij, uživaj!’ ²⁰ Ali Bog mu reče: ‘Bezumniče! Već noćas duša će se tvoja zaiskati od tebe! A što si pripravio, čije će biti?’ ²¹ Tako biva s onim koji sebi zgrće blago, a ne bogati se u Bogu.«


Poticaj na razmišljanje

Isus odbija biti ‘posrednikom’ u dijeljenju baštine među braćom (r. 13.). Umjesto toga u prispodobi o prispodobi o bogatašu kojemu je zemlja obilno urodila upozorava na pogubnost pohlepe i ukazuje na razlog zbog kojeg je treba izbjeći: čovjekov »život nije u onom što on posjeduje« (r. 15). Ovaj bogataš je svoje račune pravio sâm, ostavljajući po strani Boga, gospodara života i zatvorivši se u obilje onoga što je posjedovao. Međutim, stečeno bogatstvo se je pokazalo nesposobnim sačuvati njegov život. kojega Bog drži u svojim rukama.


Molitva

Bože, gospodaru života, nauči nas, u svjetlu svoje mudrosti, zemaljskim se dobrima pravilno služiti, a za nebeskim težiti. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Život nam nije u onom što posjedujemo…« (usp. Lk 12, 15).