Sv. Ivan Kapistranski, prezbiter

Rođen je u gradiću Capestrano u talijanskoj pokrajini Abruzzi. 1386. godine. Studirao je pravo u Peruggi, i neko vrijeme je bio sudac. Ušao je Franjevački red i zaređen je za svećenika. Po svoj Evropi provodio je apostolski život, utvrđujući kršćansko ćudoređe i pobijajući krivovjerce. Umro je u Iloku u Hrvatskoj 1456. godine.


Čitanje svetog evanđelja po Luki (Lk 12, 54-59)

U ono vrijeme: ⁵⁴ Reče Isus mnoštvu: »Kad opazite da se oblak diže na zapadu, odmah kažete: „Kiša će!“ I bude tako. ⁵⁵ Kad zapuše južnjak, kažete: „Bit će vrućine!“ I bude. ⁵⁶ Licemjeri! Lice zemlje i neba umijete rasuditi, kako onda ovo vrijeme ne rasuđujete? ⁵⁷ Zašto sami od sebe ne sudite što je pravo? ⁵⁸ Kad s protivnikom ideš glavaru, na putu sve uloži da ga se oslobodiš pa te ne odvuče k sucu. Sudac će te predati izvršitelju, a izvršitelj baciti u tamnicu. ⁵⁹ Kažem ti: nećeš izići odande dok ne isplatiš do posljednjega novčića.«


Poticaj na razmišljanje

Znakovi vremena. Isus predbacuje Židovima, da si ne znaju protumačiti vrijeme njegova djelovanja među njima (r. 56), premda nije nedostajalo znakova toga posebnog vremena. I danas ima mnogo znakova Isusove prisutnosti za onoga koji ih znade čitati. Nije li svaki susret s bližnjim Božji znak? Svakako, i to sa svim onim teretom kolektivnih stvarnosti: bližnjega se konkretno susreće kroz konflikte, sukobe i izazove. Međutim, ako se te situacije žive u znaku prave bratske ljubavi, one vjerniku mogu biti znakovi dolaska njegova Gospodina.


Molitva

Svemogući Bože, neka svi ljudi upoznaju da si ti gospodar povijesti i cilj čovječanstva, da bez tebe čovjek ništa ne može i da se po tvojoj volji ravnaju svi događaji u svemiru. Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:
»Lice zemlje i neba umijete rasuditi, kako onda ovo vrijeme ne rasuđujete?« (Lk 12, 56).