Subota dvadeset i devetog tjedna

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).
Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.
Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Luki (Lk 13, 1-9)

U ono vrijeme ¹ dođoše neki te javiše Isusu što se dogodilo s Galilejcima kojih je krv Pilat pomiješao s krvlju njihovih žrtava. ² Isus im odgovori: » Mislite li da ti Galilejci, jer tako postradaše, bijahu grešniji od drugih Galilejaca? ³ Nipošto, kažem vam, nego ako se ne obratite, svi ćete slično propasti! ⁴ Ili onih osamnaest na koje se srušila kula u Siloamu i ubila ih, zar mislite da su oni bili veći dužnici od svih Jeruzalemaca? ⁵ Nipošto, kažem vam, nego ako se ne obratite, svi ćete tako propasti.«
⁶ Nato im pripovjedi ovu prispodobu: »Imao netko smokvu zasađenu u svom vinogradu. Dođe tražeći ploda na njoj i ne nađe ⁷ pa reče vinogradaru: ‘Evo, već tri godine dolazim i tražim ploda na ovoj smokvi i ne nalazim. Posijeci je. Zašto da iscrpljuje zemlju?’ ⁸ A on mu odgovori: ‘Gospodaru, ostavi je još ove godine dok je ne okopam i ne pognojim. ⁹ Možda će ubuduće ipak uroditi. Ako li ne, posjeći ćeš je.’«


Poticaj na razmišljanje

Isus je upravo potaknuo svoje slušatelje da prepoznaju znakove vremena (usp. 12, 54-57). Sada neki od njega traže pravo tumačenje dva dnevna događaja: okrutno pogubljenje nekih ljudi što ga je Pilat izvršio u hramu dok su prinosili žrtve (r. 1-3.) i tragična smrt osamnaest osoba na koje se srušila kula u Siloamu (4. r.). Isus odgovara suprotno od uobičajenog načina razmišljanja: ono što se dogodilo nije toliko očita osuda žrtava (rr. 2.4.), nego neodgodiv poziv na obraćenje upućen preživjelima (5. r.). Da slikovito prikaže hitnost obraćenja Isus je ispričao prispodobu o neplodnoj smokvi (r. 6-9). Kod prorokâ to stablo, koje često nalazimo u palestinskim vinogradima, bilo je simbol Izraelove nevjernosti (usp. Jer 8, 13; Hoš 9, 10; Mih 7, 1). Također i kod sinoptikâ smokva je simboličko obilježje neuzvraćene strpljivosti i brižljivosti (Mk 11, 12-14; Mt 21, 18-22). Isus, međutim, ostavlja otvorena vrata nadi: neplodnost smokve ponukala je jednog radnika u vinogradu na molitvu za dodatno vrijeme, odnosno godinu milosti (r. 8s) od strane Boga, gospodara vinograda, koji je spreman još jedanput pouzdati se da očekivani plodovi neće izostati.


Molitva

Na tragičnom obzoru godinâ rata, mržnje i nasilja, u sporom i mučnom protjecanju naših dana, ti nas, Gospodine, još uvijek pozivaš da nam kažeš tko ti jesi. Pomogni nam da uvijek znademo slušati tvoj glas, pomogni nam da ostanemo u šutnji, na koljenima, barem jedan časak, pred treperećom svijećom koja gori pred svetohraništem, u samoći naših prostranih crkvi, koje često postaju pustinja u kojoj nas jedino ti iščekuješ. Pričaj nam o sebi, o onome što si učinio za nas i za bezbrojne naraštaje ljudi koji su prije nas hodili stazom povijesti, kad si se, čuvši kako se krik očaja diže sa zemlje, milosrdno spustio k nama da sklopiš s nama vječni savez. Daj da i mi po tvom primjeru naučimo otkriti patnje tolike braće koju nismo nikad zapazili niti se za njih pobrinuli. Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:
»Ako se ne obratite, svi ćete slično propasti« (Lk 12, 3).