Utorak tridesetog tjedna kroz godinu

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).
Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.
Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Luki (Lk 13, 18-21)

U ono vrijeme: ¹⁸ Reče Isus: »Čemu je slično kraljevstvo Božje? Čemu da ga prispodobim? ¹⁹ Ono je kao kad čovjek uze gorušičino zrno i baci ga u svoj vrt. Uzraste i razvi se u stablo te mu se ptice nebeske gnijezde po granama.«
²⁰ I opet im reče: »Čemu da prispodobim kraljevstvo Božje? ²¹ Ono je kao kad žena uzme kvasac ga pomiješa u tri mjere brašna dok sve ne ukvasa.«


Poticaj na razmišljanje

Jednom će kraljevstvo Božje biti objavljeno u svom sjaju, i vidjet će se da je ono proželo dubinu i širinu svake stvarnosti. U međuvremenu pak Božja se volja ostvaruje u znaku „sjemena“ i „kvasca“. Rast Božjeg kraljevstva kao ni rast posijanog sjemena ne može se vidjeti. Kad se promatra razvoj Crkve, moglo bi izgledati da je on doživio neuspjeh. No, neuspjeh kojeg bi se najviše trebalo bojati bio bi kad bi se Crkva ponašala po istim mjerilima kao što se ponaša neka moćna organizacija ovog svijeta.


Molitva

Gospodine, d9obro znam da si me poslao na svijet da budem vjesnik istine, propovjednik dobrote i graditelj mira među ljudima. Znam da tu istinu i dobrotu i mir moram najprije sijati među ljudima s kojima živim. Učini, Gospodine, da naučimo nasljedovati tvoje svece, koji su tako dobro znali izvršavati ovo posvetiteljsko djelo. Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Kraljevstvo Božje je slično kvascu koji uzme žena te ga pomiješa u tri mjere brašna dok sve ne ukvasa« (usp. Lk 13,21).