Sv. Šimun i Juda Tadej, Apostoli

Šimunovo se ime nalazi na jedanaestom mjestu u popisu apostola. O njemu ništa ne znamo osim da je rođen u Kani i da se naziva »revniteljem«. (usp. Mt 10, 3-4; Mk 3, 18; Lk 6, 16). Juda zvani i Tadej, jest onaj apostol koji je na Posljednjoj večeri pitao Gospodina kako to da će se očitovati samo učenicima, a ne svijetu (usp. Iv 14, 22).


Čitanje svetog evanđelja po Luki (Lk 6, 12-19)

U ono vrijeme: ¹² Isus iziđe na goru da se pomoli. I provede noć moleći se Bogu. ¹³ Kad se razdanilo, dozva k sebi učenike te između njih izabra dvanaestoricu koje prozva apostolima: ¹⁴ Šimuna, koga prozva Petrom, i Andriju, brata njegova, i Jakova, i Ivana, i Filipa, Bartolomeja, ¹⁵ i Mateja, i Tomu, , i Jakova Alfejeva, i Šimuna zvanoga Revnitelj, ¹⁶ i Judu Jakovljeva, i Judu Iškariotskoga, koji posta izdajica.
¹⁷ Isus siđe s njima i zaustavi se na ravnu. I silno mnoštvo njegovih učenika i silno mnoštvo naroda iz cijele Judeje i Jeruzalema, iz primorja tirskog i sidonskog ¹⁸ nagrnuše da ga slušaju i da ozdrave od svojih bolesti. I ozdravljali su oni koji koje su mučili nečisti dusi. ¹⁹ Sve je to mnoštvo tražilo da ga se dotakne jer jen snaga izlazila iz njega i sve ozdravljala.


Poticaj na razmišljanje

Luka je jedini od evanđelista naznačio da je Isus dvanaestoricu učenika, koje je izabrao, nazvao apostolima (r. 13). Vidljivo je koliko je treći evanđelist prožet rječnikom Pavlovog naviještanja. Isus je jamačno izabrao dvanaestoricu; njegovo ga je mesijanska svijest poticala da dade vlast onima koji će mi pomagati utemeljiti novi Božji narod i prepoznati njegove članove. Ipak, tek će se nakon uskrsnuća u punom značenju očitovati misionarsko poslanje Crkve.


Molitva

Bože, ti si nas po blaženim apostolima priveo spoznanju svoga imena. Zagovorom svetoga Šimuna i Jude Tadeja neka Crkva tvoja neprestano raste pristupom novih vjernika. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Između njih izabra dvanaestoricu koje prozva apostolima.« (usp. Lk 6, 13).