Subota tridesetog tjedna kroz godinu

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).
Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.
Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Luki (Lk 14, 1. 7-11)

U ono vrijeme: ¹ Jedne subote dođe Isus u kuću nekoga prvaka farizejskog na objed. ⁷ Promatrajući kako uzvanici biraju prva mjesta, kaza im prispodobu: ⁸ »Kada te tko pozove na svadbu, ne sjedaj na prvo mjesto da ne bi možda bio pozvan koji časniji od tebe, ⁹ te ne dođe onaj koji je pozvao tebe i njega i ne rekne ti: ‘Ustupi mjesto ovome.’ Tada ćeš, postiđen, morati zauzeti posljednje mjesto. ¹⁰ Nego kad budeš pozvan, idi i sjedni na posljednje mjesto pa, kada dođe onaj koji te pozvao, da ti rekne: ‘Prijatelju, pomakni se naviše!’ Bit će ti to tada na čast pred svim sustolnicima, ¹¹ jer – svaki koji se uzvisuje, bit će ponižen, a koji se ponizuje, bit će uzvišen.« ¹² A i onome koji ga pozva, kaza: »Kad priređuješ objed ili večeru, ne pozivaj svojih prijatelja, ni braće, ni rodbine, ni bogatih susjeda, da ne bi možda i oni tebe pozvali i tako ti uzvratili. ¹³ Nego kad priređuješ gozbu, pozovi siromahe, sakate, hrome, slijepe. ¹⁴ Blago tebi jer oni ti nemaju čime uzvratiti. Uzvratit će ti se doista o uskrsnuću pravednih.«


Poticaj na razmišljanje

U kontekstu jedne gozbe (1. r.) Luka izlaže Isusovu pouka o biranju prvih mjestâ (r. 7-11) i o izboru uzvanikâ (r. 12-14). Izvrsni ključ za čitanje prispodoba u 14. poglavlju Lukina evanđelja, uključujući i dviju u ovom evanđeoskom ulomku, jest Božji poziv na eshatološku gozbu. One s jedne strane ističu način razmišljanja onoga koji poziva, a s druge pak strane naznačuju etičke zahtjeve onome koji se odaziva na poziv. Lauka naglašava kako su i onaj koji poziva i uzvanici često puni predrasuda povezanih s hijerarhijom. Svojim jasnim tvrdnjama Isus razotkriva njihove nakane i razgolićuje njihove osjećaje. On jasno pokazuje da se pod prividno velikodušnom gestom počesto krije sebični osjećaj, onda, naime, kad se čini da su uzvanici odabrani po kriteriju dužnosti, simpatičnosti i očekivanja uzvrata. Nije teško uočiti snažno osporavanje takvog ponašanja u Isusovim riječima, koji se još jednom očituje kao Mesija siromaha, branitelj malenih i potlačenih, kao Onaj koji se uvijek stavlja na stranu posljednjih. Razumljivo je stoga završno blaženstvo: »Blago tebi (…) uzvratit će ti se doista o uskrsnuću pravednih.« (r. 14.). Isus se ovdje na neizravan način poziva na ponašanje samoga Boga koji nema povlaštenih osoba u dijeljenju svojih dobara: tako bi trebao činiti i savršeni Isusov učenik, koji prevladava ljudsku logiku, počesto sebičnu, i jedino od Boga očekuje svoju nagradu.


Molitva

Gospodine, ti si Otac poniznih! Daj mi da shvatim, Gospodine, da se tvoje očinstvo potpuno očituje jedino onda kad nalazi jednostavne i ponizne sinove. Daj mi da shvatim, Gospodine, da će se moje sinovstvo potpuno očitovati jedino onda kad te budem priznao kao Oca posljednijh.
Ti si, Gospodine, Otac siročadi i branitelj udovica! Daj mi da shvatim, Gospodine, da se tvoje očinstvo potpuno očituje jedino onda kad se vrši u odnosu na najizloženije društvene skupine. Daj mi da shvatim, Gospodine, da će moje sinovstvo doseći svoj vrhunac jedino onda kad se budem velikodušno otvorio materijalnim i duhovnim potrebama moje najslabije braće i sestara.
Bijedniku, Gospodine, ti pripravljaš zemlju! Daj mi da shvatim, Gospodine, da se tvoja providnost tijekom povijesti očituje uvijek konkretnim i opipljivim gestama, kojima želiš obnoviti i ponovno osposobiti sve one koji su upoznali poniženje različitih oblika siromaštva. Daj mi, Gospodine, da shvatim da sinovstvo koje si mi darovao od mene traži odvažno i čvrsto povijesno zalaganje u korist svih onih koje društvo prečesto odbacuje kao nekorisne i nepoželjne osobe. Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Blago tebi jer oni ti nemaju čime uzvratiti « (usp. Lk 14, 14)