Svetkovina Svih Svetih

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).
Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.
Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Mateju (Mt 5, 1-12)

U ono vrijeme: ¹ Isus, ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. ² On progovori i stane ih naučavati:
³ »Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!
⁴ Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!
⁵ Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!
⁶ Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi!
⁷ Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!
⁸ Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!
⁹ Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!
¹⁰ Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko! ¹¹ Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas! ¹²Radujte se i Kličite! Velika je plaća vaša na nebesima. Tȁ progonili su tako proroke prije vas!«


Poticaj na razmišljanje

Blaženstva Govora na gori po svom su obliku želje za srećom („Sretni su oni, koji …), a po sadržaju su uvjeti za ulazak u Božje kraljevstvo. Ona su namijenjena svim ljudima, a ne samo pobožnima. Kraći oblik blaženstava u Lukinoj verziji (Lk 6, 20-23) je izvorniji; u Matejevu proširenom obliku imamo već njihova tumačenja, u kojima se zrcali njegova životna situacija i način razmišljanja. Siromasima, ožalošćenima i gladnima obećano je udioništvo u Božjoj vladavini i ulazak u novi Božji svijet. To nisu tek gospodarsko-socijalne skupine; to su ljudi koji znaju i životom potvrđuju da ništa nemaju i ne mogu, i da su stoga potpuno ovisni o Bogu. Nakon siromaha kraljevstvo nebesko je obećano onima koji su zbog Isusa pogrđivani, klevetani i progonjeni. Siromah se ne proglašava blaženim zato što je siromašan, niti progonjeni zato što je progonjen, nego zato što prihvaćaju siromaštvo i progon; štoviše, zato što se zbog toga mogu radovati, jer tako bivaju sličniji Kristu i u svojoj vlastitoj slabosti imaju iskustvo Božje snage.


Molitva

Radujmo se svi u Gospodinu! Svetkujmo blagdan u čast svih svetih! Njihovu se blagdanu raduju anđeli i zajedno s njima slave Sina Božjega. Danas slavimo Tvoj sveti Grad, svoju domovinu, nebeski Jeruzalem. Ondje Te zauvijek hvale preobraženi udovi Crkve, naša braća i sestre u slavi. Onamo u vjeri i mi putujemo, ohrabreni njihovim zagovorom i primjerom. Pomolimo se! Svemogući vječni Bože, danas zajedno slavimo zasluge svih svetih. Molimo Te: što više zagovornika, udijeli nam i veće obilje svoga milosrđa. Po Kristu Gospodinu Našemu. Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Radujte se i Kličite! Velika je plaća vaša na nebesima.« (Mt, 5, 11).