Petak trideset i prvog tjedna kroz godinu

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).
Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.
Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Luki (Lk 16, 1-8)

Quentin Massys: Mjenjač novca, 1514.

U ono vrijeme: ¹ Govoraše Isus svojim učenicima: »Bijaše neki bogat čovjek koji je imao upravitelja. ² Ovaj je bio optužen pred njim kao da mu rasipa imanje. On ga pozva pa mu reče: ‘Što to čujem o tebi? Položi račun o svom upravljanju jer više ne možeš biti upravitelj!’ ³ Nato upravitelj reče u sebi: ‘Što da učinim kad mi gospodar moj oduzima upravu? Kopati? Nemam snage. Prositi? Stidim se. ⁴ Znam što ću da me prime u svoje kuće kad budem maknut s uprave.’« ⁵ »I pozva dužnike svoga gospodara, jednog po jednog. Upita prvoga: ‘Koliko duguješ gospodaru mojemu?’ On reče: ‘Sto bata ulja.’ ⁶ A on će mu: ‘Uzmi svoju zadužnicu, sjedni brzo, napiši pedeset.’ ⁷ Zatim reče drugomu: ‘A ti, koliko ti duguješ?’ On odgovori: ‘Sto kora pšenice.’ Kaže mu: ‘Uzmi svoju zadužnicu i napiši osamdeset.’« ⁸ »I pohvali gospodar nepoštenog upravitelja što snalažljivo postupi jer sinovi su ovoga svijeta snalažljiviji prema svojima od sinova svjetlosti.«


Poticaj na razmišljanje

Luka donosi prispodobu o takozvanom ‘nepravednom upravitelju’, no koji bi se možda bolje mogao nazivati ‘lukavim upraviteljem’. Isus, naime, jasno ukazuje na njegovu sposobnost izvući se iz neugodne situacije (r. 8). Upraviteljeva snalažljivost je u tome da je nakon otpuštanja bio prihvaćen od onih kojima je umanjio dug. Iskoristio je bogatstvo koje mu je gospodar povjerio da si stekne prijatelje. Gospodar, a to je jamačno Krist (usp. Lk 7, 6 i 11, 39), ne hvali dakako prijevaru nego lukavstvo u kojem su »sinovi ovoga svijeta« snalažljiviji od kršćana. Isusovo naučavanje je veoma jasno: dobra ovoga svijeta su nepremostiva zapreka za Kraljevstvo; bogataši koji ne ulažu svoja dobra u veliku rijeku Ljubavi neće ući u Kraljevstvo, Bog i novac se sučelice protive jedno drugome, kao dva gospodara između kojih je nužno jednoga (usp. Lk 7, 13). Drugim riječima: ne možete služiti Bogu i bogatstvo, koje Isus naziva ‘nepoštenim’ i koje označuje moć koja je oprečna Bogu, odnosno moć koja je sastavni dio kraljevstva tminâ. Isus pak uvjerava svoje učenike da zemaljsko bogatstvo može postati blago za Kraljevstvo ako se iz čiste dobrotvorne ljubavi troši za braću i sestre u potrebi. Na taj način i novac može postati ključ koji može otvoriti Kraljevstvo; ali pod jednim uvjetom: da bude potrošen u djelatnoj ljubavi.


Molitva

Hvalimo te i blagoslivljamo, Gospodine Isuse, zbog tvoje neizmjerne ljubavi. Molimo te za milost da te svakog dana sve bolje upoznajemo da bismo te ljubili svim srcem, svim umom, čitavim životom. Tvoja nas ljubav obuhvaća i okružuje: možemo u svim ljudima razmatrati tvoju ljubav koja se daruje. Svaki čovjek i svaka žena su zahvaćeni istim plamenom tvoje ljubavi.
Učini, Gospodine, da rastemo u tvojoj ljubavi! Daj nam milost da sve dublje i sve bolje spoznajemo da si postao čovjekom za nas. Prosimo tu milost od Oca po tebi, Isuse, koji s njime živiš i kraljuješ u jedinstvu Duha Svetoga po sve vijeke vjekova. Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Sinovi su ovoga svijeta snalažljiviji prema svojima od sinova svjetlosti«. (usp. Lk 16, 8).