Subota trideset i prvog tjedna kroz godinu

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).
Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.
Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Luki (Lk 16, 9-15)

Frans Francken: Krez pokazuje Solonu svoje bogatstvo, 17. st.

U ono vrijeme: ⁹ Reče Isus svojim učenicima: »Napravite sebi prijatelje od nepoštena bogatstva pa kad ga nestane da vas prime u vječne šatore. ¹⁰ Tko je vjeran u najmanjem, i u najvećem je vjeran; a tko je u najmanjem nepošten, i u najvećem je nepošten. ¹¹ Ako dakle ne bijaste vjerni u nepoštenom bogatstvu, tko li će vam istinsko povjeriti? ¹² I ako u tuđem ne bijaste vjerni, tko li će vam vaše dati? ¹³ Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.«
¹⁴ Sve su to slušali farizeji, srebroljupci , i rugali mu se. ¹⁵ On im reče: »Vi se pravite pravedni pred ljudima, ali zna Bog srca vaša. Jer što je ljudima uzvišeno, odvratnost je pred Bogom.«


Poticaj na razmišljanje

»Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara… Ne možete služiti Bogu i bogatstvu« (r. 13). Treba znati dobro izabrati između Boga i Mamona (pogansko božanstvo obilja), to jest između Boga ljubavi i boga novca. Bogatstvo samo po sebi nije prokleto. Ono je Božji dar koji trebamo dijeliti jedni s drugima. No, ono može također biti trajna opasnost; jednom kad nas obuzme žeđ za bogatstvom, više nas ne napušta.. Tako, malo pomalo, Bog postane nevažan, ili još gore, postane opasni protivnik kojeg pod svaku cijenu treba ukloniti iz vlastitog života. Naprotiv, čim više Bog postaje jedina naša ljubav, jedino sunce života, jedini gospodar srca, tim više vene ljubav prema bogatstvu, i konačno potpuno iščezne, kao u sv. Franji Asiškom, kojemu Bog postade jedino blago da ga podijeli s braćom. Gospodin nas u današnjem bogoštovlju poziva na uočimo ono što je bîtno, tako da se udaljimo od novca ili – bolje – da udaljimo novac od nas samih kako bismo ga podijelili u čistom darivanju ljubavi. Problem zapravo nije u tome da udaljimo novac od nas, nego da ga promijenimo u valutu Kraljevstva. Riječ je o tome da se opskrbimo potrebnom valutom po kojoj si milost Božja pronalazi put do našeg srca. Baš tamo gdje ljubav Božja prožima čitavu našu osobu: zemaljsko bogatstvo biva uloženo u kraljevstvo nebesko. To više nije »nepošteno bogatstvo«, nego pravo bogatstvo koje se po ljubavi prema potrebnima stostruko umnaža.


Molitva

Gospodine, neka moj život bude darovan tebi, neka pronosi tvoju slavu i uspostavlja tvoje buduće kraljevstvo. Učini da moj život bude neprekidno označen znakovima tvojega kraljevstva: pravdom, istinom i ljubavlju. Da se nitko ne bi trebao tužiti na mene. Da gledam kroz tvoje svjetlo, da živim od tvoje ljubavi i da pronosim tvoj život. Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Napravite sebi prijatelje od nepoštena bogatstva«. (usp. Lk 16, 9).