TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).
Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.
Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Mateju (Mt 25, 1-13)

Peter von Cornelius: Mudre i lude djevice, 1813.

U ono vrijeme:
¹ Isus reče svojim učenicima: »Kraljevstvo će nebesko biti kao kad deset djevica uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret zaručniku. ² Pet ih bijaše ludih, a pet mudrih. ³ Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. ⁴ Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja. ⁵ Budući da je zaručnik okasnio, sve one zadrijemaše i pozaspaše. ⁶ O ponoći nasta vika: ‘Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!’ ⁷ Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke. ⁸ Lude tada rekoše mudrima: ‘Dajte nam od svoga ulja, gase nam se svjetiljke!’ ⁹ Mudre im odgovore: ‘Nipošto! Ne bi doteklo nama i vama. Pođite radije k prodavačima i kupite!’ ¹⁰ Dok one odoše kupiti, dođe zaručnik: koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu i zatvore se vrata. ¹¹ Poslije dođu i ostale djevice pa stanu dozivati: ‘Gospodine! Gospodine! Otvori nam!’ ¹² A on im odgovori: ‘Zaista, kažem vam, ne poznam vas!’ ¹³ Bdijte dakle jer ne znate dana ni časa!«


Poticaj na razmišljanje

Prispodoba o mudrim i ludim djevicama spada u »Eshatološku besjedu« (usp. Mt 24-25). Evanđelist ima dvostruki cilj: održati živom sigurnost u Gospodinov povratak i dati zdrav savjet kako se ponašati za vrijeme iščekivanja. Doista, postoje opasnosti tog vremena i kršćanin ih prevladava. To su ili one da živimo u nestrpljivom iščekivanju koje zaboravlja na zalaganja u svijetu zbog čega ono postaje izbjegavanje; ili one da se toliko zaokupimo zalaganjem u svijetu da zaboravimo iščekivanje, zbog čega zalaganje postaje posvjetovljenje. Prispodoba, dakle, pruža mudri nauk: treba biti spremni na svaki mogući ishod, pa i na kašnjenje, a da se ne ostane razočaranima ili da se računa na pretjeranu korist. Opasnost je u tome da se zaboravi na Gospodina i da se nema strpljivosti iščekivati njegov povratak i na taj način otići i ne ostati budnima. Ono što zapravo vrijedi nije duže ili kraće vrijeme Gospodinova povratka, već znati dobro iskoristiti svako vrijeme, jer svaki je trenutak odlučujući za spasenje. Kršćaninova mudrost leži u mudrom postavljanju života a ne u njegovim misaonim teorijama. Ozbiljnost sadašnjeg trenutka zahtijeva, dakle, pripravu i osobnu uključenost. Kad dođe zaručnik, samo će one moći ući u svečanu dvoranu koje imaju svjetiljke s dovoljno ulja. Nedostatak priprave, naprotiv, prouzročit će konačno isključenje iz kraljevstva. A onda će biti beskorisno uporno kucanje po vratima, jer će odgovor biti: »Zaista, kažem vam, ne poznam vas« (12. r.).


Molitva

Gospodine, Isuse, Sine Božji i Mudrosti Očeva, Riječi tijelom postala i sjaju slave, ti si se nama približio, dolazeći nam u susret i pozivajući nas na svadbu crkve s Bogom, Ocem sviju. Neka naša ljubav pita, traži, postigne i otkrije tvoju mudrost e neka vazda ostane u tome što je otkrila. Danas te želimo dozvati i moliti te evanđeoskim riječima: »Blago onima koji su pozvani za Gospodinov stol«, to jest: »Blago onima koji su pozvani na svadbenu gozbu Jaganjčevu« (Otkr 19, 9), ili s onima sv. Augustina: »Čitavo trajanje vremena je kao noć, tijekom koje Crkva bdije, s očima vjere uprtim u Sveta Pisma kao u baklje koje sjaje u noći, sve do Gospodinova dolaska«. Mi smo sada tih pet mudrih djevica, koje sjede za stolom sa zaručnikom. Povjerimo svi zajedno, s vjerom i poniznošću, jednu želju velikodušnosti našeg Boga: da se svi mi, koji živimo u vjeri i u iščekivanju subotnjeg počinka, jednog dana opet možemo zajedno naći u tvom Kraljevstvu, na vječnoj gozbi, i da nitko ne ostane pred onim tajanstvenim vratima, napolju »gdje je plač i škrgut zubi«. Isto tako, i ti Gospodine, kad dođeš, našao svoju Crkvu kako bdije u svjetlu Duha da je probudiš također i u tijelu, koje će uspavano ležati u grobu. Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

» Evo Zaručnika! Iziđite mu u susret!« (Mt 25, 6)