TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).
Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.
Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Mateju (Mt 25, 14-30)

U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu: ¹⁴ »Doista, kao kad ono čovjek , polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak. ¹⁵ Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan – svakomu po njegovoj sposobnosti. ¹⁶ I otputova. Onaj koji je primio pet talenata, odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih pet. ¹⁷ Isto tako i onaj sa dva stekne druga dva. ¹⁸ Onaj naprotiv koji je primio jedan ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodarov.
¹⁹ Nakon dugo vremena dođe gospodar tih slugu i zatraži od njih račun. ²⁰ Pristupi mu onaj što je primio pet talenata i donese drugih pet govoreći: ‘Gospodaru! Pet si mi talenata predao. Evo, drugih sam pet talenata stekao!’ ²¹ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga!’« ²² Pristupi i onaj s dva talenata te reče: ‘Gospodaru! Dva si mi talenata predao. Evo, druga sam dva talenta stekao!’ ²³ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga!’ ²⁴ A pristupi i onaj koji je primio jedan talenat te reče: ‘Gospodaru! Znadoh te: čovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao. ²⁵ Pobojah se stoga, odoh i sakrih talent tvoj u zemlju. Evo ti tvoje!’ ²⁶ A gospodar mu reče: ‘Slugo zli i lijeni! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao! ²⁷ Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom. ²⁸ Uzmite stoga od njega talent i podajte onomu koji ih ima deset. ²⁹ Doista onomu koji ima još će se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima. ³⁰ A beskorisnoga slugu izbacite van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi.’«


Poticaj na razmišljanje

Općenito se misli da su talenti darovi ili umne sposobnosti što ih je Bog darovao svakome od nas. Za Mateja su, naprotiv, prigode što ih život pruža svakom čovjeku, odgovornosti koje je pozvan preuzeti, poslovi koji su mu povjereni. Prispodoba, naime, pripovijeda da je gospodar dao »jednomu pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan – svakomu po njegovoj sposobnosti« (r. 15.). Prva dvojica slugu su simbol radinosti i poduzetnosti, jer trguju talentima i predaju ih dvostruko više od primljenog iznosa i stoga gospodar za njih kaže da su »dobri i vrijedni« (r. 21.23). Treći sluga, naprotiv, je lijen, neaktivan, ne trguje, ne izlaže se rizicima i ograničava se na čuvanje, i zbog toga je nazvan »zlim i lijenim« i »beskorisnim«. Oprečnost među slugama je dakle između radišnosti i lijenosti, između poduzetnosti i pasivnosti.
Kad bolje razmislimo, prispodoba se usredotočuje na ponašanje zlog sluge i na razgovor između gospodara i tog sluge. On, zapravo, ima neku svoju ideju o gospodaru, odnosno smatra ga strogim čovjekom koji žanje gdje nije sijao. U takvom poimanju ima mjesta samo za strah i strogo ispunjavanje pravila. Na taj način sluga se ne želi izlagati rizicima i polaže na sigurno primljeni novac, smatrajući da je u pravu jer vraća ono što je primio (r. 25).Isus poziva svoje slušatelje na promjenu mišljenja: ne sitničava poslušnost i strah, već pogled ljubavi, koja je bez računice.. Svaki Isusov učenik vazda treba djelovati u logici ljubavi i prevoditi evanđeosku poruku u konkretna, velikodušna i hrabra djela.


Molitva

Oče nebeski, ti nas po Kristu u Duhu Svetom trajno obdaruješ svojim dobročinstvima i obogaćujem talentima. Hvala ti za sve što činiš u našim životima, za svaku dobrotu i blagoslov. .Нvаlа Ті štо ѕі uvіјеk ѕ nаmа і štо nаѕ nіkаdа nеćеš оѕtаvіtі. Орrоѕtі nаm kаdа mislinmo da nisi dоvоlјаn u оnоmе štо јеѕі, štо čіnіš і štо ѕі nаm dао. Роmоzі nаm dа оkrеnеmо оčі і ѕrса рrеmа Теbі. Оbnоvі nаm duh, іѕрunі nаѕ mіrоm і rаdоšću. To te molimo po Kristu Gospodinu našem. Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

» Uđi u radost gospodara svoga« (Mt 25, 21.23)