Sv. Elizabeta Ugarska

Rođena je 1207. godine. Otac joj je bio hrvatsko-ugarski kralj Andrija. Kao mlada djevojka udala se za tirinškog grofa Ludovika i rodila mu tri sina. Rado je razmatrala o nebeskim stvarima a poslije muževe smrti prigrlila je siromaštvo te osnovala bolnicu u kojoj je sama njegovala bolesnike. Umrla je u Marburgu 1231. godine.


Čitanje svetog evanđelja po Luki (Lk 19, 1-10)

U ono vrijeme: ¹ Uđe Isus u Jerihon. Dok je njime prolazio, ² eto čovjeka imenom Zakej. Bijaše on nadcarinik, i to bogat. ³ Želio je vidjeti tko je to Isus, ali ne mogaše od mnoštva jer je bio niska stasa. ⁴ Potrča naprijed, pope se na smokvu da ga vidi jer je onuda imao proći. ⁵ Kad Isus dođe na to mjesto, pogleda gore i reče mu: »Zakeju, žurno siđi! Danas mi je proboraviti u tvojoj kući.« ⁶ On žurno siđe i primi ga sav radostan. ⁷ A svi koji to vidješe stadoše mrmljati: »Čovjeku se grešniku svratio!« ⁸ A Zakej usta i reče Gospodinu: »Evo, Gospodine, polovicu svog imanja dajem siromasima! I ako sam koga u čemu prevario, vraćam četverostruko.« ⁹ Reče mu na to Isus: »Danas je došlo spasenje ovoj kući jer i on je sin Abrahamov! ¹⁰ Tȁ Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno!«


Poticaj na razmišljanje

U Jerihonu, čije su zidine pale pred naletom Jošue i čijim su osvajanjem Izraelcima bila otvorena vrata u obećanu zemlju (usp. Jš 6, 1-21), Isus obara zidine zla u srcu bogatog carinika Zakeja i otvara mu vrata Kraljevstva Božjega. Evanđelist Luka ovim je prizorom želio proglasiti da je konačno pobijeđeno kraljevstvo boga Mamona (usp. Lk 16, 13). Isusova pobjeda donijela je spasenje jednom bogatašu, učinila ga sinom Abrahamovim u ime milosnih darova gostoljubivosti i prihvaćanja, koji podsjećaju na patrijarhove vrline (usp. Post 18, 1-15). Bog u Isusu Kristu vraća Zakeju čistoću srca (zakej znači ‘čist’), i on će od sada priteći u pomoć svakom siromahu, koji gladan, žedan i bolestan bude ležao pred njegovim vratima (usp. Lk 16, 19-31). Isus je otkupio onoga koji se kao ubirač poreza navikao od ljudi iscijediti posljednji novčić, a da nije platio ništa za svoje oslobođenje. Besplatnost, prijateljstvo, zajedništvo sa svojim Spasiteljem čine ga sretnim, veselim, otvorenim, poput vrata njegove kuće, za slavlje oproštenja. Luka pak još jednom svojim čitateljima ponavlja pitanje hoće li kao starija braća ući na gozbu sa Zakejem, stisnuti mu ruku i čestitati (usp. Lk 15, 28)? Isus, koji sjeda za stol sa carinicima i grješnicima, traži da srušimo zidove međusobnih podjela, i da u osobnom susretu s Isusom prepoznamo univerzalnost spasenja.


Molitva

Daruj nam, Gospodine Isuse, istu radost koju je doživio Zakej kad te je primio u svoju kuću. Daruj nam radost tvog praštanja i prijateljstva. Daruj nam da možemo darivati s radošću svoja bogatstva siromasima, da budemo njihovi prijatelji na nebu i na zemlji. Daruj nam radost da te prihvatimo u siromahu, u strancu, u bolesniku, u osobama koje nam je teško podnositi. Daruj nam slobodno i čisto srce koje je sposobno ljubiti. Daruj nam blago da budemo s tobom u Očevu kraljevstvu. Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Žurno siđi! Danas mi je proboraviti u tvojoj kući.« (usp. Lk 19, 5)