Petak trideset i trećeg tjedna kroz godinu

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).
Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.
Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Luki (Lk 19, 45-48)

U ono vrijeme: ⁴⁵ Isus, ušavši u Hram, stane izgoniti prodavače. ⁴⁶ Kaže im: »Pisano je: Dom moj bit će dom molitve, a vi od njega načiniste pećinu razbojničku!«
⁴⁷ I danomice naučavaše u Hramu. A glavari svećenički i pismoznanci tražili kako da ga pogube, a tako i prvaci narodni, ⁴⁸ ali nikako naći što da učine jer je sav narod visio o njegovoj riječi.


Poticaj na razmišljanje

Bratski život je vatra u kojoj se kuša vjerodostojnost našeg slušanja Božje riječi i našeg odgovora na njegovu vječno vjernu ljubav. Da bi ta Riječ postala našom mudrošću i od nas se nužno traži, kao nekoć od Židova i od pogana, da odložimo čisto ljudsku logiku i počnemo s vjerom slijediti put križa. I to ne samo u nekim izvanrednim okolnostima, već dan za danom, u svakodnevici osobnog, obiteljskog i društvenog života. U toj se svakodnevici Božji nauk, sažet u »novoj zapovijedi« koju nam je Isus predao kao oporuku na Posljednjoj večeri, konkretizira u dobrim djelima i riječima, mislima i osjećajima.


Molitva

Oče nebeski, Crkva tvoga Sina Isusa Krista pozvana je da te slavi. I ja sam član Crkve, stoga te moram slaviti svojim životom. Neka se moj život pretvori u trajnu slavu tvojemu imenu. Neka svi koji me vide, osobito oni s kojima živim u obitelji i na radnom mjestu, budu potaknuti mojom ljubavlju da te zajedno slavimo. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

» Dom moj bit će dom molitve « (Lk 19, 46)