Prikazanje Blažene Djevice Marije

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).
Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.
Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Luki (Lk 20, 27-40)

U ono vrijeme: ²⁷ Pristupe Isusu neki od saduceja, koji niječu uskrsnuće. Upitaše ga: ²⁸ »Učitelju! Mojsije nam napisa: Umre li bez djece čiji brat koji imaše ženu, neka njegov brat uzme tu ženu te podigne porod bratu svomu. ²⁹ Bijaše tako sedmero braće. Prvi se oženi i umrije bez djece. ³⁰ Drugi uze njegovu ženu, ³¹ onda treći; i tako redom sva sedmorica pomriješe ne ostavivši djece. ³² Naposljetku umrije i žena. ³³ Kojemu će dakle od njih ta žena pripasti o uskrsnuću? Jer sedmorica su je imala za ženu.« ³⁴ Reče im Isus: »Djeca se ovog svijeta žene i udaju. ³⁵ No oni koji se nađoše dostojni onog svijeta i uskrsnuća od mrtvih niti se žene niti udaju. ³⁶ Zaista, ni umrijeti više ne mogu: anđelima su jednaki i sinovi su Božji jer su sinovi uskrsnuća.« ³⁷ »A da mrtvi ustaju, naznači i Mojsije kad u odlomku o grmu Gospodina zove Bogom Abrahamovim, Bogom Izakovim i Bogom Jakovljevim. ³⁸ A nije on Bog mrtvih, nego živih. Tȁ svi njemu žive!«
³⁹ Neki pismoznanci primijete: »Učitelju! Dobro si rekao!« ⁴⁰ I nisu se više usuđivali upitati ga bilo što.


Poticaj na razmišljanje

Saduceji na temelju zakona levirata povlastice (usp. Pnz 25, 5-10) zahtijevaju svoje povlastice. Oni su zakoniti potomci svećenika Sadoka i to će trajno moći biti zahvaljujući toj odredbi, zauzimajući zauvijek određene visoke položaje (usp. 1 Kr 2, 35; Ez 40, 46; 43, 19; 44, 15; 48, 11); Isus, naprotiv, iza sebe neće ostaviti nijednog sina. Saducejima su važne slika koju pružamo na ovoj zemlji, moć i slava. Prikladno je, stoga, ostaviti veliku baštinu i paziti da se ona ne rasprši. Isus ih pozivanjem na prizor Boga koji progovara iz gorućeg grma podsjeća na Boga saveza i vjernosti koji ne dopušta da se ugasi njegova ljubav za narod. Bog koji progovara iz gorućeg grma je isti Bog patrijarhâ, i ovi dobro znaju da su njihova porijekla plod Božjeg blagoslova i obećanja. Pripovijesti o patrijarsima ukazuju na to da život pripada Bogu, i da ne ovisi o čovjekovoj sposobnosti rađanja, o rodoslovnim stablima ili dinastičkim strategijama. Isus se smatra pravim Sinom koji je primio život od Oca, koji u smrti svoj život predaje Ocu, i kojega će Otac u uskrsnuću ponovno pozvati u život. Njegova smrt je čin ljubavi i poslušnosti, kojim se dovršuje božanski plan otkupljenja iz ropstva smrti. Križ je bračna ložnica na kojoj je Zaručnik darovao život za svoju zaručnicu. Iz njegove smrti rađa se život. Oni koji su s Isusom u smrti spremni izgubiti život iz ljubavi, bit će »jednaki anđelima«, jer će u Kraljevstvu nebeskom zajedno s njima vječno uživati u Božjoj slavi.


Molitva

Gospodine Isuse, i nama je, kao nekoć učenicima, teško razumjeti tvoj navještaj muke, smrti i uskrsnuća. I mi se također ponašamo više kao saduceji, trudeći se na sve načine potvrditi u životu, nego kao kršćani koji mogu izgubiti život zbog tebe i evanđelja. Ti, koji si došao da upoznamo pravoga Boga, učini nas odvažnim svjedocima tvog uskrsnuća i dovrši u nama blaženu nadu da ćemo uvijek biti s tobom u slavi kraljevstva Boga, našeg Oca. Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»A nije on Bog mrtvih, nego živih. Tȁ svi njemu žive!« (Lk 20, 38)