Četvrtak trideset i četvrtog tjedna kroz godinu

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

I nakon završetka Godine Božje riječi, potaknuti riječima sv. Jeronima: »Često čitaj božanska pisma; dapače tvoje ruke neka nikada ne odlože svetu knjigu«, nastavljamo svakodnevno stavljati na biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste ga po metodi lectio divina čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili molitvom.


Čitanje svetog evanđelja po Luki (Lk 21, 20-28)

U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima:
²⁰ »Kad ugledate da vojska opkoljuje Jeruzalem, tada znajte: približilo se njegovo opustošenje. ²¹ Koji se tada zateknu u Judeji, neka bježe u gore; a koji u Gradu, neka ga napuste; koji pak po poljima, neka se u nj ne vraćaju ²² jer su to dani odmazde, da se ispuni sve što je pisano. ²³ jao trudnicama i dojiljama u one dane jer bit će jad velik na zemlji i gnjev nad ovim narodom. ²⁴ Padat će od oštrice mača, odvodit će ih kao roblje po svim narodima. I Jeruzalem će gaziti pogani sve dok se ne navrše vremena pogana.
²⁵ I bit će znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama, a na zemlji bezizlazna tjeskoba naroda zbog huke mora i valovlja. ²⁶ Izdisat će ljudi od straha i iščekivanja onoga što prijeti svijetu. Doista, sile će se nebeske poljuljati. ²⁷ Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi u oblaku s velikom moći i slavom. ²⁸Kad se sve to stane zbivati, uspravite se i podignite glave jer se približuje vaše otkupljenje.«


Poticaj na razmišljanje

Evanđeoski ulomak je dio Isusove eshatološke besjede u Lukinoj verziji. Govor se usredotočuje na dolazak Sina čovječjega. Sin čovječji je onaj koji je bio ponižen i koji je trpio za čitavo čovječanstvo i kojega je Bog uskrisio od mrtvih, priznajući ga svojim Sinom, spasiteljem sviju. Kršćanin očekuje dan u kojem će se on zauvijek očitovati »s velikom moći i slavom« (r. 27), to jest, očekuje da se vidljivo očituju njegova pobjeda nad zlom i njegova sveopća vlast. Dan Sina čovječjega naviješten je određenim znakovima (r. 25). Nije, međutim riječ o događajima po kojima bi se mogao točno odrediti trenutak Isusova dolaska. Naprotiv, riječ je o događajima kojih će biti uvijek, u svako vrijeme. Naime, uvijek će se događati prirodne nesreće, katastrofe i druge nevolje,, što znači da ljudi trajno trebaju biti u iščekivanju Isusova dolaska. Ipak potvrdit će se dva načina čitanja znakova: način onoga koji sa strahom očekuje kraj svijeta (otud tjeskoba, zbunjenost i strah: r. 25s); i način onoga koji, vjerujući, ne podcjenjuje zlo, no ipak ”podiže glavu” i s nadom u srcu čeka oslobođenje (r. 28).


Molitva

Gospodine Isuse, u meni se rađa nada da se mogu opet zaputiti tvojim stazama, koje sam često napustio. Ono što me potiče na nadu je tvoj poziv da podignem glavu kako bih vidio oslobođenje koje se približilo. Stoga k tebi uzdižem dušu svoju. Obećanje tvoga dolaska neka opet u meni podrži nastojanje da činim dobra djela. Ti si jedini zbog kojeg se ponovno mogu odlučiti da provodim svoje dane u karitativnoj ljubavi. Pred tvojim obećanjem još jače osjećam rastresenosti i tjeskobe koje mi otežavaju srce, kao što opažam tlačiteljski plašt zala koja pogađaju svijet u kojem živim i koja nas tako često prisiljavaju da se zadovoljimo pukim životarenjem. Otvori nas nadi, da ne prestanemo misliti na velike stvari i da, u konačnici, možemo ugoditi tebi. Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Uspravite se i podignite glave jer se približuje vaše otkupljenje!« (Lk 21, 28)