DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Andrey Mironov: Prispodobca o dvojici sinova, 1777.

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Čitanja: Ez 18, 25-28; Ps 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9; Fil 2, 1-11 ili kraće Fil 2, 1-5; Mt 21, 28-32.


Evanđelje dana (Mt 21, 28-32)

„Predomisli se i ode. Carinici i bludnice pretekoše vas u Kraljevstvo Božje.“

U ono vrijeme: Reče Isus glavarima svećeničkim i starješinama narodnim: »Što vam se čini? Čovjek neki imao dva sina. Priđe prvomu i reče: ‘Sinko, hajde danas na posao u vinograd!’ On odgovori: ‘Neću!’ No poslije se predomisli i ode. Priđe i drugomu pa mu reče isto tako. A on odgovori: ‘Evo me, gospodaru!’ i ne ode. Koji od te dvojice izvrši volju očevu?« Kažu: »Onaj prvi.« Nato će im Isus: »Zaista, kažem vam, carinici i bludnice pretekoše vas u kraljevstvo Božje! Doista, Ivan dođe k vama putem pravednosti i vi mu ne povjerovaste, a carinici mu i bludnice povjerovaše. Vi pak, makar to vidjeste, ni kasnije se ne predomisliste da mu povjerujete.«


Razmišljanje

Danas u Evanđelju čitamo o dvojici sinova od kojih svaki pokazuje drugačije ponašanje u istoj stvari. Prvi, koji negira i odbija poslušati, no ipak na kraju vrši ono što mu je rečeno. Drugi sin, koji daje afirmativan odgovor, ali ne ispunjava ono što je obećao. Koliko puta smo Bogu rekli da, obećali mu vjernost, odlučili biti bolji, a ipak prekršili ono obećano i ostali pri svome? Događa li ti se da reagiraš poput sina koji govori da, a ne izvršava? Naša volja može postati idol i odbijati vršiti Božju volju i to jest grijeh idolopoklonstva. Ostati pri svojoj volji jednako je duhovnom preljubu. Stoga Isus upućuje kritiku farizejima da su svi oni, koje farizeji nazivaju pogrdno, otvoreniji prihvatiti Radosnu Vijest od samih farizeja. Jesi li poput farizeja uvjeren u vlastitu pravednost i tako odbijaš priliku ići putem Božje pravednosti? Ako se ovdje pronalaziš, vrijeme je da se iskreno pokaješ i Bogu kažeš Da!, a svojoj volji Ne! M. K.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)