Biskupovo pismo prigodom nedjelje Caritasa 1999.

Poštovana braćo svećenici!

Započinje došašće, vrijeme neposredne priprave za Božić otvorenja Velikog jubileja 2000. obljetnice rođenja Gospodina našega Isusa Krista. U toj pripravi ima sasvim određeno mjesto i nastojanje vjernika oko prepoznavanja prisutnosti Isusa Krista u njegovoj „najmanjoj braći“ (Mt 25,40). ”Nedjelja Caritasa” 12. prosinca ove godine dan je posebnog očitovanja Crkve u Hrvatskoj u njezinoj pripadnosti i vjernosti Isusu Kristu upravo kroz iskazivanje solidarnosti s onima koji su u nevolji. Pozivam Vas, braćo svećenici, da na prikladan način potaknete vjernike Požeške biskupije da u ovo predbožićno vrijeme progovori njihova ljubav i dobrota te svojim otvorenim srcem i rukom pomoćnicom budu blizu Isusu Kristu koji je siromašan, gladan i bolestan u mnogoj našoj braći i sestrama.

Razumije se da Crkva nije pozvana rješavati socijalno pitanje u našoj domovini, ali je poslana naviještati radosnu vijest da je Bog u Isusovu siromaštvu od jaslica do križa bio solidaran s nama ljudima te da smo tako postali dionicima bogatstva Božjih darova. I upravo radi toga kršćanin ne može ostati ravnodušan pred činjenicom siromaštva i bijede, nego i sam siromašan nastoji služiti svome Gospodinu kroz pomaganje najnemoćnijih i tako ujedno u javnosti doprinositi promicanju kulture solidarnosti civilizacije ljubavi. Manjak ove zauzetosti i na svim razinama javnog života bio bi znak našega duhovnog siromaštva i umora.

Braćo svećenici, Caritas Požeške biskupije dostavio vam je građu za ovogodišnju „Nedjelju Caritasa“, koja se slavi pod geslom „Dajte im vijesti“ (Mt 14, 16). Prethodne nedjelje 5. prosinca obznanite vjernicima da se 12. prosinca u spomenutom duhu solidarnosti po svim crkvama u Hrvatskoj prikupljaju prilozi za nevoljne i potaknite ih na velikodušnost. Milodare treba potom što prije dostaviti Caritasu naše Biskupije, odnosno Biskupskom ordinarijatu.

Vjerujem da vam je svima razvidno kako je kršćanska dobrotvornost bitna sastavnica vjere u Isusa Krista i naše pripadnosti Crkvi te vas ovom prigodom pozivam da neizostavno i što prije oblikujete župni Caritas ondje gdje on ne postoji. Po ovoj ustanovi ljubavi u nadolazećoj jubilejskoj godini moći ćemo biti dionici onog milosnog bogatstva, koje se na svoj način prima kroz osobna i zajednička dobra djela.

Božji blagoslov neka prati djelo kršćanske ljubavi u našoj Biskupiji i po njem neka poraste zajedništvo svih vjernih u Isusu Kristu našem Gospodinu.

Požega, 27. studenoga 1999.

✠ Antun Škvorčević
požeški biskup