Biskupovo pismo prigodom nedjelje Caritasa 2021.

„OTAC TVOJ KOJI VIDI U SKROVITOSTI UZVRATIT ĆE TI“ (Mt 6,6)           

Poštovana i draga braćo i sestre!

Nedjelja Caritasa potiče nas da u pripravi za Božić svoju vjerničku samilosnu pozornost svratimo na sve one koji su pogođeni zarazom COVID-19, na njihove patnje, na one koji su preminuli od navedene bolesti i one koji trpe zbog njihova odlaska s ovoga svijeta, kao i na one koji dan i noć požrtvovno služe bolesnicima. Proširimo svoj pogled srca i na brojne siromašne, osamljene, nevoljne ljude te se u svim našim župama odazovimo na poziv sv. Majke Terezije iz Kalkute da svakoga dana učinimo nešto dobro za Gospodina na taj način da budemo blizu onima koji su u potrebi. Istinski Božić je, naime, u tome da prepoznamo lice siromašnoga betlehemskog djeteta u našoj najmanjoj braći, jer se on s njima poistovjetio te im posvjedočimo svoje toplo srce, suosjećajnu blizinu, pružimo ruku ohrabrenja, udijelimo pomoć u oskudici.

Sam Isus pripomenuo je kako Bog voli da to činimo na skrovit način: „Otac tvoj koji vidi u skrovitosti uzvratit će ti“ (Mt 6,6). Nije vrijedno ono što se vidi, nego ono što u srcu nosimo za bližnjega i svakoj osobi u potrebi pristupamo s ljubavlju. Ona je milostiva i daje da sve što pružamo nevoljnima bude milostinja. U ljubavi, naime, progovara milina srca za drugoga, ona ispunja i od nje se živi te po njoj svaki materijalni dar dobiva istinsku vrijednost. Isus stoga poziva: „dajte za milostinju ono iznutra“ (Lk 11,41). Prava milostinja siromašnima je svaki od nas osobno kad im darujemo sebe, svoje vrijeme, poštovanje, razumijevanje. Tada materijalni dar nije način na koji se želimo što brže riješiti siromaha, nego naša milostinja postaje „dar darežljivosti, a ne škrtosti“ (2 Kor 9,5). Milostinja udijeljena u skrovitosti, uzdiže u dostojanstvu i darivatelja i obdarenoga. Apostol nas uvjerava da konačni „dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našemu“ (Rim 6,23), u koji vjerujemo, kojem se nadamo i za koji djelujemo.

Braćo i sestre! Pozivam vas da na Nedjelju Caritasa vaša dobrota i plemenitost progovori u skrovitosti velikodušnog srca te molitvom i novčanim darom, posjetom bolesnih, siromašnih i osamljenih budete Božji poslanici koji liječe srca slomljena. Od srca zahvaljujem svima vama koji vlastitom skromnošću i poniznošću tražite Boga u licu patnika i siromaha te skrušeno molim da ovogodišnjeg Božića budete u srcu ispunjeni darom koji vam samo Gospodin može udijeliti. Sišao na vas Božji blagoslov –

vaš biskup Antun

Požega, 2. prosinca 2021.