Biskupovo pismo krizmanicima 2008.

Dragi krizmanici!

Danas, na Veliki četvrtak, uz sudjelovanje vaših svećenika i predstavnika ovogodišnjih krizmanika, posvećujemo u požeškoj Katedrali ulje kojim će u slavlju svete Potvrde biti pomazani svi ovogodišnji krizmanici u našoj Biskupiji. U ovom svečanom trenutku mislimo na sve vas, uključujemo vas u svoju molitvu i zahvaljujemo Bogu za dar života svakog pojedinog od vas.

Primanje sakramenta svete Potvrde silan je događaj, jer Bog snagom Duha Svetoga ulazi u vaš jedinstveni i neponovljivi osobni život, opečaćuje vas za svu vječnost. Tim Božjim djelom vi u punom smislu postajete Isusova braća i sestre, Božji sinovi i kćeri, zreli članovi Crkve, osposobljeni vršiti Isusovo poslanje u svijetu.

Znam da ste zajedno sa svojim svećenicima i vjeroučiteljima, roditeljima i kumovima već puno učinili u pripravi za slavlje svete Potvrde. Ipak želim vas ohrabriti u nastojanju oko stjecanja iskustva Božje blizine po osobnoj i zajedničkoj molitvi. Utvrđujte se u pripadnosti zajedništva Božjeg naroda po nedjeljnom sudjelovanju na svetoj misi i pričesti. Vježbajte se u svjedočenju Isusa Krista po svom doličnom ponašanju, riječima i djelima. Osobitu pak pozornost posvećujte siromašnima, bolesnima i starijim ljudima, i dajte svoj mladenački doprinos u izgradnji civilizacije ljubavi na našim prostorima.

Dopustite mi podijeliti s vama radost što Isus i u našoj Biskupiji poziva mlade ljude da svoj život daruju za služenje čovjeku u svećeničkom ili redovničkom zvanju. Taj poziv mnogi mladići su razumjeli i krenuli putem svećeništva, te se nalaze u Sjemeništu kao srednjoškolci ili studenti u Bogosloviji. Bog sigurno poziva i neke od vas na takav velikodušan životni put. Hoće li biti dovoljno sabranosti da ga u srcu čujete i odvažnosti da ga slijedite?

Dragi krizmanici! Povjeravam svjetlu i snazi Duha Svetoga i zagovoru Isusove Majke sve vas i one koji vas svojom ljubavlju prate na vašem mladenačkom putu.

Pozdravlja vas i blagoslivlja vaš biskup –

Antun Škvorčević, v.r.

U Požegi, na Veliki četvrtak, 20. ožujka 2008.