Biskupova poruka prigodom otvorenja Godine vjere

UMNOŽI NAM VJERU (Lk 17,5)

Časna braćo svećenici i đakoni,
poštovani redovnici i redovnice,
cijenjeni vjeroučitelji i bogoslovi,
dragi vjernici!

Svima vama u Požeškoj biskupiji, braći i sestrama, »po zajedničkoj vjeri« (Tit 1,4) »milost i mir od Boga Oca našega« (Kol 1,2). Poznato vam je da je papa Benedikt XVI. – u povodu pedesete obljetnice otvorenja II. vatikanskog sabora i o dvadesetoj godišnjici izlaska Katekizma Katoličke crkve – Apostolskim pismom Vrata vjere proglasio Godinu vjere od 11. listopada 2012. do 24. studenoga 2013. Za našu mjesnu Crkvu otvorit ćemo je u Požegi 14. listopada 2012. u 17,00 sati pod geslom »Umnoži nam vjeru« (Lk 17,5) na Biskupijskome danu o 15. obljetnici uspostave Biskupije i svetkovine sv. Terezije Avilske, zaštitnice naše Katedrale. Zvona koja će se navedenoga sata oglasiti na zvonicima svih naših crkava označit će početak Godine vjere. Dostojno je da na tom važnom događaju u Požegi sudjeluju svi biskupijski i redovnički svećenici, sestre redovnice, vjeroučitelji, bogoslovi, članovi crkvenih udruga i duhovnih pokreta, predstavnici svih naših župa, ponajprije članovi župnih pastoralnih i ekonomskih vijeća.

1. Vjera – dar Božji

Vjera je čudesna moć ljudskoga duha, čovjekove jedinstvene i neponovljive osobe koja se u dragocjenoj slobodi povjerava Bogu i njegovim naumima, predajući se potpuno onome koji može ostvariti smisao postojanja za kojim u dubini bića čezne. Čudesnost je vjere i u činjenici da ona nije stvarnost koju čovjek sebi sam udjeljuje, nego je ona neizmjeran dar Božji po kojemu smo probuđeni u neslućenim duhovnim dimenzijama našega bića, obogaćeni u svojoj slobodi. Posebnost je kršćanske vjere što ona polazi od činjenice da je Bog progovorio iz svoje nedokučive onostranosti, objavio nam se na ljudski način, obznanio u punini svoj naum o nama i za nas u Sinu svome Isusu, otvorio nam mogućnost da dosegnemo vječni život po ljubavi njegovoj na križu i uskrsnuću – veličanstvenoj pobjedi nad smrću.
Apostol nas upozorava da »nemaju svi vjere« (2 Sol 3,2). Čudesno je stoga što postojite vi, braćo i sestre, jednostavni, tzv. mali ljudi no veliki duhom – darom vjere u Boga Gospodina našega Isusa Krista – prihvaćajući istinu o sebi objavljenu u njemu te nastojeći živjeti po njoj. Kad god vas susretnem, osobito na hodočašćima u našim marijanskim svetištima, obnavljam u sebi istinitost riječi apostola Jakova: »Nije li Bog one koji su u svijetu siromašni izabrao da budu bogataši u vjeri i baštinici Kraljevstva što ga je obećao onima koji ga ljube?« (Jak 2,5). Nevjera je nemoć čovjekova duha vinuti se iznad vlastita svijeta, nesposobnost prihvatiti Božju istinu, nevjerom se stoga ne bismo trebali hvaliti. Ali se zato vjerom u Isusa Krista raspetoga – posebnim darom Božjim – i slavnim križem njegovim trebamo ponositi, uvjerava nas sv. Pavao (usp. Gal 6,14). Zbog istih se razloga trebamo dičiti svojom pripadnošću Crkvi Katoličkoj, zajedništvu Tijela Kristova koje snagom Duha izgrađuje Pobjednik nad smrću te po njemu u našoj ljudskoj slabosti i smrtnosti ostvaruje svoju pobjedu. Želio bih tijekom Godine vjere sa svakim od vas i sa svima vama zajedno zahvaljivati Bogu na tome bogatstvu, a na redovitim hodočašćima u naša marijanska svetišta ponizno i javno, pred Bogom i ljudima, prošlošću i sadašnjošću, ispovjediti cjelovitu vjeru Katoličke Crkve kojoj smo u ime Božje odlučili svjesno i slobodno pripadati.

2. Za dar vjere treba moliti

Ne smijemo pritom zaboraviti da »blago imamo u glinenim posudama da izvanredna ona snaga bude očito Božja, a ne od nas« (2 Kor 4,7). Štoviše, iskustvo nas uči, a Pismo svjedoči da nam vjera može oslabjeti, da su neki »odbacili i doživjeli brodolom vjere« (1 Tim 1,19), odnosno »mnogi odlutaše od vjere« (1 Tim 6,10), ili su »od vjere zastranili« (1 Tim 6,21). I naše hrvatsko društvo, osim gospodarskom krizom zahvaćeno je i duhovnom krizom, liberalizmom s obzirom na životne vrijednosti te sekularizmom u odnosu prema Bogu i Crkvi. U tome kontekstu izazovno zvuči Isusovo pitanje: »Ali kad Sin Čovječji dođe, hoće li naći vjere na zemlji?« (Lk 18,8). Vrijedi i za nas apostolov poziv »same sebe ispitujte, jeste li u vjeri« (2 Kor 13,5) i poticaj »čvrsto se držimo vjere« (Heb 4,14), »bij dobar boj vjere, osvoji život vječni« (1 Tim 6,12). Nakon što je Isus svojim učenicima u jednoj prigodi protumačio moć vjere i ljudsku slabost, s njihovih se usta vinuo vapaj: »Umnoži nam vjeru« (Lk 17,5). Upravo smo taj vapaj izabrali za geslo Godine vjere u našoj Biskupiji. Već od samoga njezina početka rado preuzmimo obvezu svakodnevno osobno moliti za to dobro. Zajednički ćemo svakoga dana, nakon popričesne molitve u svetoj misi, upućivati Bogu Molitvu za dar vjere i njezino učvršćenje u pojedincima, obiteljima i cijelome narodu. Predvodit će je svećenici, a zaključivat ćemo je pjevanim poklikom: »Umnoži nam vjeru!«

3. Upoznati cjelovit sadržaj vjere

Po želji pape Benedikta XVI., jedna od važnih zadaća ove Godine nastojanje je oko što cjelovitijega upoznavanja prave katoličke vjere sadržane u dokumentima II. vatikanskog sabora te pretočene u Katekizam Katoličke Crkve. On će nam stoga tijekom Godine vjere biti dragocjenim priručnikom kojim ćemo se služiti u različitim prigodama. Na svečanosti otvorenja Godine vjere u Požegi, dijecezanski će biskup uručiti knjigu Katekizam Katoličke Crkve pastoralnim vijećima svih naših župa. U pojedine dijelove Katekizma upućivat ćemo se svake nedjelje po svim našim župama – deset minuta prije početka svete mise – kako bismo ga tijekom šezdesetak nedjelja Godine vjere upoznali. Uz pomoć građe koju će svećenici primiti od Pastoralnoga centra naše Biskupije, pomno će i prikladno pripravljati – s članovima župnih pastoralnih vijeća, njihovim Odborom za naviještanje Božje riječi, vjeroučiteljima i lektorima – spomenute nedjeljne kateheze. Na temelju Katekizma oblikovane će biti i posebne korizmene kateheze za iduću godinu, kao nastavak ovogodišnjega evangelizacijskoga korizmenog hoda. Želja nam je da svaka naša obitelj primi Kompendij Katekizma Katoličke Crkve radi produbljivanja sadržaja vjere i oblikovanja evanđeoskih stavova o konkretnim životnim pitanjima.

4. Po vjeri živjeti

Draga braćo i sestre! Uvjeren sam da duboko shvaćate potrebu tijekom Godine vjere posvetiti veliku pozornost nastojanju oko života po vjeri. U trenutcima teške gospodarske krize koja duboko potresa i našu domovinu – a posljedice osobito dramatično proživljavaju obitelji čiji su članovi ostali bez radnoga mjesta, potom umirovljenici te mladi koji ne mogu pronaći zaposlenje – pozvani smo osobno i zajednički promisliti kome smo ili čemu predali svoje živote, na što smo u konačnici oslonili svoje postojanje. Apostolskim pismom Vrata vjere podsjetio nas je papa Benedikt XVI. kolika je snaga skrivena u vjeri kojom svoj život ne oslanjamo na ono što je nesigurno i prolazno, nego na moć Božje ljubavi u nama. Ako u nju položimo smisao svoga postojanja, ljudsko je dostojanstvo moguće živjeti i u stanju materijalnoga blagostanja kao i siromaštva, i u zdravlju i u bolesti, u mladosti i u starosti, pa i u samoj smrti. Uz Božju pomoć prođimo kroz vrata vjere, krenimo čvršće i oduševljenije njezinim putom koji vodi k cilju. Nastavimo zajednički evangelizacijski hod, započet u minuloj Korizmi. Nastojmo s novim oduševljenjem uživati u Božjoj riječi na nedjeljnim liturgijskim slavljima i u svakodnevnom obiteljskom čitanju evanđelja. Otkrijmo ljepotu i snagu vjere, radost zbog susreta s Kristom. Poduzmimo sve da djeca i mladi spoznaju koliko je za njihov život dragocjena pripadnost Isusu Kristu u njegovoj Crkvi. Odgajajmo ih strpljivo i ustrajno s razumijevanjem i ljubavlju u usvajanju evanđeoskih vrijednosti. Potrudimo se upoznati cjelovit sadržaj vjere utemeljene na Božjoj objavi čiji je izvor Sveto Pismo i Tradicija, a jamac Duh Sveti po služenju crkvenoga učiteljstva. Jer, nasljedniku sv. Petra – rimskome biskupu i biskupskome zboru kojemu je on glava – Isus je povjerio zadaću čuvanja i promicanja cjelovita poklada vjere. Svoj suvremeni izraz on ima u svečano proglašenomu nauku II. vatikanskog sabora, utkanu u Katekizam Katoličke Crkve.

5. Vjeru ljubavlju odjelotvoriti

Tijekom Godine vjere treba nam se osobito truditi oko toga da nam bude »vjera ljubavlju djelotvorna« (Gal 5,6). Valja se podsjetiti na upozorenje Apostola Jakova da je »vjera bez djela mrtva« (Jak 2,26). Svjedoci smo kako je vjera u Hrvatskoj počesto bezlična, mlaka ili mrtva u djelovanju vjernika na političkoj, gospodarskoj, kulturnoj, socijalnoj, bračnoj, obiteljskoj i drugoj razini. Nerijetko joj nedostaje snaga i žar evanđeoskog opredjeljenja koje pokreće zauzetost u konkretnim situacijama i daje odgovore na važna životna pitanja. Pozivam sve vas – koji se Božjim darom i istinskim opredjeljenjem srca smatrate katoličkim vjernicima – neka vam Godina vjere bude snažan poticaj da na svim razinama i u svim situacijama odvažno svjedočite vjernost Bogu, kako bi Hrvatska po vama iskusila bogatstvo, ljepotu i smisao života po Isusovu modelu. I ovom prigodom potičem sve članove župnih pastoralnih vijeća da nastoje promicati Isusov odnos prema čovjeku, napose najslabijem, da se zauzmu za siromašne, starije te za obitelji s brojnom djecom i drugim potrebitima ljudske pažnje i pomoći. Godina vjere prigoda je da svaka župa još bolje organizira rad Caritasa.

6. Zaglavak

Draga braćo i sestre! Vaši će vas župnici upoznati s kalendarom svih događanja tijekom Godine vjere u našoj Biskupiji i u vašim župama. Pozivam vas da se u njih aktivno uključite. Isusovoj Majci, »blaženoj što povjerova« (usp. Lk 1,45), preporučam sva naša nastojanja tijekom ove Godine te molim da nas u njima pomogne i nebeski zagovor utemeljitelja naše Biskupije, bl. Ivana Pavla II., snažnoga svjedoka vjere u suvremenome svijetu.
Na sve vas, i na sva vaša nastojanja u Godini vjere, zazivam Božji blagoslov.

U Požegi, 27. rujna 2012.,
na 15-tu obljetnicu uspostave Požeške biskupije

Biskup
+ Antun Škvorčević, v. r.