CARITASOV SAMARITANAC – CARITAS SE PRIKLJUČIO PROGRAMU »POMOĆ ZAJEDNICI«

U sklopu programa »Caritasov Samaritanac« u petak , 1. travnja ove godine, s radom su započele četiri gerontodomaćice koje će idućih šest mjeseci pomagati starijim osobama i osobama s invaliditetom koje žive same, a nisu više u stanju obavljati osnovne, svakodnevne radnje u svom domu. Cilj programa je poboljšanje kvalitete života starijih i potrebitih osoba.
Od ove godine u program koji provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje uključio se i Caritas Požeške biskupije kako bi i na taj način bio na pomoći i još bliži ljudima u potrebi.
Pomoć se pruža u domovima starih i potrebitih, a sastoji se od pomoći u socijalnoj integraciji, pomoći u obavljanju svakodnevnih kućanskih poslova, higijeni korisnika i prehrani, ali i onom najvažnijem – pružanjem osjećaja sigurnosti da oni kao takvi nisu sami i na teret zajednici. U uslugu je uključeno 28 kućanstava.