DEKANATSKA NATJECANJA ZA DJEČJE HODOČAŠĆE U VOĆIN

U veljači ove godine u svim župama naše biskupije započele su pripreme za prednatjecanje iz vjeronaučnog znanja na dekanatskoj razini te za završno natjecanje na biskupijskoj razini prigodom dječjeg hodočašća u Voćin. Tema ovogodišnjeg natjecanja je: Godina milosrđa.
Dekanatska natjecanja u vjeronaučnom znanju, nogometu i graničaru održana su 23. travnja u svim dekanatima naše biskupije kao kvalifikacijska prednatjecanja za sudjelovanje u biskupijskoj završnici u Voćinu. Najbolje plasirane ekipe na dekanatskim natjecanjima koje će sudjelovati na završnom natjecanju u Voćinu dolaze iz sljedećih župa:
Kaptolački dekanat – Župa sv. Petra i Pavla Apostola, Kaptol (vjeronaučno znanje, nogomet, graničar).
Našički dekanat – Župa sv. Nikole Biskupa, Podgorač (vjeronaučno znanje), Župa sv. Antuna Padovanskog, Našice (nogomet) i Župa Našašća Sv. Križa, Orahovica (graničar).
Novljanski dekanat – Župa sv. Luke Evanđelista, Novska (vjeronaučno znanje i graničar) i Župa bl. Alojzija Stepinca (nogomet).
Novogradiški dekanat – Župa Bezgrešnog začeća BDM, Nova Gradiška (vjeronaučno znanje), Župa Marije Kraljice i sv. Jurja Mučenika, Davor (nogomet) i Župa Duha Svetoga, Gornji Bogićevci (graničar).
Novokapelački dekanat – Župa sv. Antuna Padovanskog, Staro Petrovo Selo (vjeronaučno znanje), Župa Blažene Djevice Marije, Nova Kapela (nogomet) i Župa sv. Emerika, Oriovac (graničar).
Pleternički dekanat – Župa sv. Nikole Biskupa, Pleternica (vjeronaučno znanje, nogomet i graničar).
Pakrački dekanat – Župa sv. Franje Asiškog, Lipik (vjeronaučno znanje), Župa Uznesenja BDM, Pakrac (nogomet) i Župa sv. Bartola Apostola, Dežanovac (graničar).
Požeški dekanat – Župa sv. Terezije Avilske, Požega (vjeronaučno znanje), Župa Duha Svetoga, Požega (nogomet) i Župa sv. Ivana Krstitelja, Vidovci (graničar).
Slatinski dekanat – Župa Pohoda BDM, Voćin i Župa Uznesenja BDM, Nova Bukovica (vjeronaučno znanje) i Župa sv. Marije Magdalene, Sopje (nogomet i graničar).
Virovitički dekanat – Župa sv. Terezije Avilske, Suhopolje (vjeronaučno znanje i nogomet).
Ukoliko bude lijepo vrijeme učenici će se moći pojedinačno natjecati i u drugim sportskim disciplinama kao što su povlačenje užeta i skakanje u vreći.