SJEDNICA VIJEĆA HBK ZA KATOLIČKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

U prostorima Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu održana je, 19. svibnja, sjednica Vijeća HBK za katolički odgoj i obrazovanje kojom je predsjedao Antun Škvorčević, požeški biskup i predsjednik Vijeća. Nakon molitve biskup je pozdravio sve nazočne te im predstavio dnevni red sjednice, pripomenuvši kako se radi o aktualnim pitanjima na razini visokih crkvenih učilišta, katoličkih škola i vrtića. O visokim teološkim učilištima i dvopredmetnom studiju progovorio je Tonči Matulić, dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, koji je upoznao sudionike sjednice s nastojanjima njegova Fakulteta oko suradnje s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i potpisivanjem ugovora o dvopredmetnom studiju.
Potom je Alejandro Castillo Jimenez, ravnatelj Klasične gimnazije Pazin upoznao vijećnike s prijedlogom cjelovite kurikularne reforme te s planom i programom katoličkih srednjih škola. Spomenuo je prednosti i probleme navedene reforme. S. Mandica Starčević, ravnateljica Katoličke osnovne škole u Šibeniku prikazala je u čemu se sastoji prijedlog cjelovite kurikularne reforme osnovnih škola te u okviru toga mogući plan i program katoličkih osnovnih škola. O katoličkim vrtićima i vrtićima u kojima se provodi vjerski odgoj govorile su s. Katarina Pišković i Brankica Blažević. U raspravi su s različitih stanovišta osvijetljeni postojeći problemi katoličkih visokoškolskih ustanova, srednjih i osnovnih škola, utvrđeno je što bi HBK trebala poduzeti s obzirom na navedeni kurikularni prijedlog te su podijeljeni zadaci za nastavak izrade prijedloga plana i programa katoličkih srednjih i osnovnih škola, koji nije vezan za cjelovitu kurikularnu reformu čiji je prijedlog u raspravi nego za provedbu Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske na području odgoja i kulture. Na kraju je biskup Škvorčević zahvalio vijećnicima za sudjelovanje na sjednici sa željom da se suradnjom i zajedničkim nastojanjem ostvare pomaci u izgradnji identiteta katoličkih odgojno obrazovnih ustanova u Hrvatskoj.