ODREDBA O UZDIGNUĆU SLAVLJA SV. MARIJE MAGDALENE NA STUPANJ BLAGDANA

Biskup Antun Škvorčević uputio je svim župnim uredima Požeške biskupije dopis s odredbom o uzdignuću slavlja sv. Marije Magdalene na stupanj blagdana. U dopisu biskup kaže:
»Dekretom od 10. lipnja 2016. Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata obznanila je odluku pape Franje da spomendan sv. Marije Magdalene u Općem rimskom kalendaru uzdigne na stupanj blagdana. Razlog tome je što je kako zapadna tako istočna Crkva Mariju Magdalenu, prvu svjedokinju i navjestiteljicu Gospodinova uskrsnuća, uvijek promatrala s najvećim poštovanjem, premda ju je različito štovala. U naše pak vrijeme kad se Crkva nastoji snažnije zauzimati za dostojanstvo žene, za novu evangelizaciju i za naviještanje velikog Božjeg milosrđa, prikladno je da primjer sv. Marije Magdalene šire izloži vjernicima.
Ovu naime sveticu, poznatu kao ljubiteljicu Krista i Kristu dragu, sv. Grgur Veliki nazvao je ‘svjedokinjom Božjeg milosrđa’ a sv. Toma Akvinski ‘apostolicom apostola’ (‘apostolorum apostola’), te ona današnjim kršćanima može biti paradigma služenja žene u Crkvi.
Novi stupanj ne mijenja nadnevak slavlja te on ostaje 22. srpnja, ali se ravna po blagdanskim propisima. Ostaju isti liturgijski tekstovi, kako u Božanskom časoslovu, tako i u Misalu, s dodanim novim vlastitim Predslovljem.
Na temelju gornje odluke pape Franje, sukladno Dekretu Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, dana 22. srpnja 2016. pa nadalje dosadašnji spomendan sv. Marije Magdalene slavit će se u svim župama Požeške biskupije kao blagdan. Razumije se da u crkvama kojima je sv. Marija Magdalena naslovnica, stupanj slavlja ostaje svetkovina. Vlastitim Predslovljem blagdana sv. Marije Magdalene moći će se služiti kad ga Hrvatska biskupska konferencija prevede na hrvatski jezik i kad dobije za njega potvrdu Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata. Do tada će se na njezin blagdan upotrebljavati Predslovlje svetaca«.