VLČ. IVAN POPIĆ POLOŽIO LICENCIJAT NA PAPINSKOM INSTITUTU IVANA PAVLA II. U RIMU

U srijedu, 21. lipnja, na Papinskom Institutu Ivana Pavla II. za studij braka i obitelji, pri Papinskom Lateranskom sveučilištu vlč. Ivan Popić, svećenik Požeške biskupije obranio je licencijatsku radnju kao završetak dvogodišnjeg studija braka i obitelji. U svečanom činu obrane pisanoga rada s temom I coniugi – cooperatori dell’amore di Dio Creatore (FC, 28). Prospettive teologiche e compito pastorale a partire da Familiaris consortio sudjelovali su, u svojstvu ispitne komisije, mentor prof. Juan José Pérez – Soba, prof. Luigi Zucaro,član, prof. Maria Luisa di Pietro, član – predsjednica komisije. Obrana licencijatske radnje odvijala se u dva dijela počevši s lectio coram s temom „La ecclesiologia di communione come principio pastorale” u kojem je Popić na spomenutu temu održao izlaganje u trajanju od dvadeset minuta, a nakon izlaganja spomenute teme uslijedila je diskusija sa članovima komisije u vezi izloženog predavanja, pisane radnje te različitih drugih pitanja s obzirom na materiju koju je ispitanik studirao tijekom dvogodišnjeg studija.

 

Licencijatski rad je podijeljen u tri poglavlja u kojima je licencijant, služeći se dostupnom literaturom, istraživanjima i teološko – filozofsko – antropološkim dostignućima nastoji prikazati izvorni Božji plan s čovjekom u pitanjima braka i obitelji. U prvom poglavlju pod teološko – antropološkim vidom obrađuje se stvarnost stvorenosti ljudske osobe na sliku Božju s naglaskom na tijelo kao datost koja objašnjava cjelovitost i kompleksnost ljudske osobe, njezina dostojanstva te različitost muškarca i žene.
Drugo poglavlje donosi, kao središnju tvrdnju, zajedništvo muškarca i žene kao „communio personarum” gdje, slijedeći antropološke datosti ljudske osobe u svjetlu čina stvaranja na Božju sliku i Božje objave u osobi Isusa Krista, zajedništvo muža i žene dobiva svojstvo kršćanskoga poziva, posebnoga poziva na sudjelovanje u ljubavi Boga Stvoritelja pod vidom stvaranja, ljubavi i plodnosti u ostvarenju izvornoga Božjega plana. Sakrament ženidbe, seksualnost kao odnosna datost promatrana pod vidom međusobnog razmjenjivanja dara ljudske osobe u ljubavi i slobodi te hermenutika darivanja promatrana pod trinitarnim i obiteljskim vidom neke su od tema koje na sintetički način prikazuju teološku istinu o ljudskoj ljubavi u Božjem promislu.

Treće poglavlje nosi pastoralne odrednice te u svjetlu teoloških datosti obrađenih u prva dva poglavlja, želi pružiti pastoralne smjernice s obzirom na stvarnost braka i obitelji kao istinskog kršćanskog poziva u službi otvorenosti životu kao Božjem daru te obitelji kao prvoj i osnovnoj zadaći ljudskoga društva kao jedinom načinu izgradnje civilizacije ljubavi u svjetlu poziva na svetost. Radnja završava s temom i pozivom pape Ivana Pavla II., „Obitelji, postani ono što jesi”!
Pri kraju akademskog čina obrane spomenute radnje, nakon duže i plodne diskusije, Popić je zahvalio ponajprije dobrome Bogu za sve trenutke i nove spoznaje tijekom studijskog boravka u Rimu, osobito na iskazanom povjerenju biskupa, msgr. Antuna Škvorčevića, profesorima na Papinskom Institutu Ivana Pavla II., na poseban način mentoru, prof. Juan José Pérez – Sobi na njegovoj spremnosti, otvorenosti i svim dragocjenim savjetima i pomoći koju mu je pružio prilikom pisanja radnje, te svima koji su ga podržavali na bilo koji način, zaželjevši da Institut Ivana Pavla II., po svojim profesorima i studentima, i dalje vjerno vrši svoje poslanje svjedočeći integralnu istinu o braku i obitelji.