Centar “Pro vita et familia”

Broj: 1651/2003.

DEKRET O UTEMELJENJU CENTRA
«PRO VITA ET FAMILIA»

Treći pastoralni pohod pape Ivana Pavla II. Hrvatskoj u lipnju ove godine odvijao se pod geslom «Obitelj – put Crkve i naroda».
Tom prigodom Sveti Otac je u Rijeci rekao: «Obitelj danas, također i u Hrvatskoj, traži povlaštenu pozornost i jasne mjere, koje će promicati i štiti njezin ustroj, razvoj i stalnost.» Dodao je: «Vi se pak, kršćanske obitelji, ne ustručavajte – posebno svjedočeći načinom vlastitog života – predlagati istinski Božji naum s obitelji kao zajednicom života utemeljena na ženidbi, to jest na postojanome i vjernome zajedništvu muškarca i žene, međusobno vezanima javno očitovanom i priznatom svezom».
Tako je u svojevrsnom sažetku Papa još jedanput u Hrvatskoj stavio svima nama na srce ono što o braku i obitelji te vrijednosti i nepovredivosti ljudskog života od začeća do prirodne smrti neumorno naučava tijekom svoga pontifikata, posebno u svojoj Apostolskoj pobudnici «Familiaris consortio» i enciklici «Evangelium vitae».
U nastojanju da pomognemo obiteljima naše Biskupije i odgovorimo na učiteljske poticaje Pape Ivana Pavla II. u prilog života, kao spomen na njegov treći pastirski pohod Hrvatskoj, o dvadeset i petoj obljetnici njegova pontifikata, utemeljujem
CENTAR POŽEŠKE BISKUPIJE «PRO VITA ET FAMILIA».
Centar će nastojati sustavno promicati moralna načela Katoličke Crkve o životu, braku i obitelji, koja proizlaze iz Božjeg naumu o čovjeku i u skladu s njima tražiti suradnike, pokretati aktivnosti, davati savjete, pružati pomoć i usklađivati nastojanja u prilog života i obitelji na biskupijskoj, župnim i drugim razinama.
Centar djeluje u sastavu Caritasa Požeške biskupije i sjedište mu je u zgradi Caritasa u Požegi, Ul. Franje Cirakija 12. Ured za pastoral braka i obitelji Požeške biskupije, kao integralni dio Centra, vodit će sve njegove uredske poslove. Na čelu Centra je voditelj, koji djeluje u tijesnoj povezanosti i suradnji s direktorom Caritasa Požeške biskupije i njemu odgovara za svoj rad i djelovanje samog Centra. Centar se financira sredstvima, koja osigurava Caritas Požeške biskupije.
Ovo djelo povjeravamo posebnoj zaštiti Presvete Bogorodice. Neka Centar «Pro vita et familia» prati Božji blagoslov te njegovim služenjem do naših obitelji dopre snaga Duha Životvorca i pomogne im na putu vjernosti Božjem naumu o čovjeku.
U Požegi, na dvadeset i petu obljetnicu papinskog služenja Ivana Pavla II., 16. listopada 2003. godine.

+Biskup Antun Škvorčević, v.r.
Vicekancelar Ivica Žuljević , v.r.