Riznica, arhiv i knjižnica

Broj: 1170/2004.

UTEMELJENJE RIZNICE POŽEŠKE KATEDRALE,
POVIJESNOG ARHIVA I POVIJESNE KNJIŽNICE
POŽEŠKE BISKUPIJE

Apostolskim pismom «Praeclarum evangelizationis» papa Ivan Pavao II. utemeljio je Požešku biskupiju i uzdigao župnu crkvu sv. Terezije Avilske u Požegi na čast Katedrale te je sve što se u njoj našlo dobilo novo značenje. Tijekom gotovo dva i pol stoljeća postojanja te crkve u njoj su sačuvani liturgijski predmeti od velike kulturne i povijesne vrijednosti, od kojih neki potječu iz davnijih vremena. Nakon ukinuća Isusovaca 1773. godine, Pavlina 1786. godine, Subalternog konzistorija u prvoj polovici 19. stoljeća, Nadbiskupskog orfanotrofija 1946. godine te tijekom dugogodišnjih istraživanja i uređenja crkve sv. Lovre u Požegi (1961.-1998.) u župnu crkvu sv. Terezije Avilske preneseni su brojni liturgijski i arhivski predmeti te stare knjige tih crkvenih ustanova.
Da bi se sva ta baština prikladno čuvala, konzervirala i obnavljala te dostojno prezentirala, ovime se u skladu s Konstitucijom o svetoj liturgiji II. vatikanskog sabora «Sacrosanctum Concilium» (br. 126), Apostolskom konstitucijom «Pastor bonus» (čl. 100-101) i drugim dokumentima opće i partikularne Crkve utemeljuje.

RIZNICA POŽEŠKE KATEDRALE

u koju će se pohraniti i čuvati predmeti liturgijske namjene iz požeške Katedrale.

POVIJESNI ARHIV POŽEŠKE BISKUPIJE

u koji će se pohraniti, čuvati i obnavljati arhivska građa iz spomenutih crkvenih ustanova i ugrožena građa iz župa Požeške biskupije.

POVIJESNA KNJIŽNICA POŽEŠKE BISKUPIJE

u koju će se pohraniti i čuvati knjige iz vremena požeških Isusovaca, Pavlina, Subalternog konzistorija i Nadbiskupskog orfanotrofija u Požegi te iz pojedinih župa u kojima je on ugrožen.

Riznica, Arhiv i Knjižnica imaju svoje sjedište u Biskupskom dvoru, Trg Sv. Trojstva 18, gdje su u prikladne prostore smješteni liturgijski predmeti, arhivska građa i knjižni fond. Pojedina ustanova ravnat će se prema vlastitom Pravilniku. Na čelu joj je voditelj, kojeg imenuje dijecezanski biskup te on u suradnji s Biskupskim ordinarijatom vodi sve poslove i za sve odgovara biskupu.

Neka djelovanje tih važnih povijesno-kulturnih ustanova i svih onih koji se brinu za sakralno-kulturnu baštinu Požeške biskupije prati Božji blagoslov.

U Požegi, 31. kolovoza 2004.

+ Biskup Antun Škvorčević, v.r.