Stolni kaptol sv. Petra

KONGREGACIJA ZA KLER
Prot. Broj 99002442

DEKRET

Kanonički Kaptol pojedine biskupije pozvan je vršiti u katedralnoj crkvi svečanije liturgijske čine, obavljajući i druge zadaće, koje mu daje pravo ili dijecezanski biskup (usp. kan. 503 CIC). U tom smislu II. vatikanski sabor ubraja njegove članove među biskupove suradnike (usp. Dekret Christus Dominus, 27).

Njegova Preuzvišenost mons. Antun Skvorčević, biskup požeški u Hrvatskoj, čija je biskupija utemeljena Apostolskim pismom Praeclarum evangelizationis opus od 5. srpnja 1997. godine, nakon što se pobrinuo uspostaviti Zbor savjetnika i Prezbitersko vijeće, želi sada opskrbiti svoju katedralnu crkvu kanoničkim Kaptolom, da bude na pomoć u primjernom bogoštovlju i pastoralnoj brizi.

Ova Kongregacija, nakon što je primila zamolbu Preuzvišenoga Biskupa, saslušavši pozitivno mišljenje Preuzvišenoga apostolskog Nuncija u Hrvatskoj u vršenju svoje redovite nadležnosti utemeljuje Kaptol katedrale Požeške biskupije pod nazivom

“Capitulum Poseganum Sancti Petri” (“Požeški Kaptol Svetoga Petra”).

U skladu sa zakonom neka se izrade Statuti spomenutog Kaptola (usp. kan. 505-506 CIC), koje mora potvrditi Ordinarij.

Glede korskog odijela i znakovlja novi Kaptol prilagodit će se onome što je propisano u Okružnim pismima Per Instructionem od 30. listopada 1970. i Ut Eminentiae od 18. ožujka 1987., izdanima od ove Kongregacije.

Dano u Rimu, u sjedištu Kongregacije za kler, 1. prosinca 1999.

Dario Kardinal Castrillon, predstojnik
+ Csaba Ternvak, tajnik