Skupština svećenika Požeške biskupije

U Maloj dvorani sv. Terezije Avilske u Požegi održana je 2. rujna Skupština svećenika Požeške biskupije pod predsjedanjem biskupa Antuna Škvorčevića. Glavna tema bio je Treći biskupijski euharistijski kongres idućega 23. i 24. rujna u Požegi o 20. obljetnici utemeljenja ove mjesne Crkve. Nakon molitve Trećeg časa biskup Antun je u pozdravu zahvalio svećenicima koji su ovog ljeta s velikom raspoloživošću prihvatili novu službu a redovnicima koji su se prvi puta uključili u pastoral Požeške biskupije poželio blagoslovljen rad. Potom je na temelju pročitanog ulomka iz Evanđelja po Ivanu o Isusu kao Kruhu Života obrazložio svećenicima značenje Trećega biskupijskog euharistijskog kongresa kao događaja vjere. Podsjetio je da su neki Isusovi slušatelji odbacili kao »tvrd govor« njegovu tvrdnju da je on Kruh Života i nisu mu vjerovali, nego su otišli od njega, na što je Isus primijetio da je vjera Očev dar. Biskup je kazao kako je Treći biskupijski euharistijski kongres prigoda u kojoj se ponajprije svećenici trebaju ispitati kakva je njihova vjera s obzirom na Euharistiju i kako nam svima valja moliti Očevu pomoć da čvrsto budemo među onima koji ga ne napuštaju.

Protumačio je da je svaka župa kao euharistijska zajednica eklezijalna jedinica, jer je ona po svećeniku služitelju euharistije, zaređenog po jednom od članova Zbora apostolskih nasljednika, ugrađena u zajedništvo mjesne Crkve i po njoj u zajedništvo opće Crkve. Istaknuo je da je Euharistijski kongres biskupijsko euharistijsko veleslavlje, okup župnih euharistijskih zajednica u kojem se očituje zajedništvo mjesne Crkve. Stoga kongres nije tek neka izvanjska manifestacija, nego eklezijalni događaj u kojem se ostvaruje svečano proglašena vjera II. vatikanskog sabora „da se Crkva poglavito očituje u punom i djelatnom učešću svega svetog naroda Božjeg u istim liturgijskim slavljima, a osobito u istoj euharistiji, u istoj molitvi, kod jednog oltara kojemu predsjeda biskup okružen svojim svećenstvom i služiteljima“. Biskup je ustvrdio kako je radi toga važno da na Euharistijskom kongresu uz svećenike sudjeluju svi oni službenici koji u pojedinim župama vrše određene službe u euharistijskom slavlju, od ministranata i lektora do pjevača a potom i drugi vjernici. Dodao je da bi ravnodušnost nekog svećenika prema Euharistiji u svojoj župi, a onda i na biskupijskoj razini s obzirom na Euharistijski kongres bila znak da se on u svom svećeništvu ohladio. Pozvao je svećenike da ražare svoju vjeru u otajstvo Euharistije, i da taj žar prenesu na vjernike u župama. Još je protumačio kako je sve ono što je u Požeškoj biskupiji tijekom protekle pastoralne godine ostvarivano, od euharistijskih kateheza tijekom korizme, nastojanja oko što djelotvornijeg slavljenja svete mise, trajnog zahvaljivanja i klanjanja Presvetom otajstvu te karitativnog djelovanja prema najmanjoj braći imalo za cilj obnoviti nas u vjeri kao sastavni dio Kongresa.

Spomenuo je da pripravni dio za središnje kongresno slavlje završava na Malu Gospu euharistijskom postajom na Gospinom Polju za Novokapelački dekanat i u Voćinu za Slavonsko-podravski arhiđakonat. U nedjelju, 10. rujna započinje neposredna priprava, ređenjem u Katedrali dvojice bogoslova za đakone, dok će druga trojica kandidata biti ređena kasnije kad ispune potrebne uvjete. U svim župama to je Dan posebne molitve za svećenike, služitelje euharistije i za nova duhovna zvanja, kada treba vjernicima posvijestiti važnu ulogu Djela za duhovna zvanja i potaknuti njegove članove na ustrajnost u molitvi i žrtvi. Pored toga, istoga dana treba u svim župama obznaniti neposrednu pripravu, protumačiti vjernicima što je Kongres u dimenziji vjere i pozvati da svi koji mogu krenu na skup očitovanja vjere naše mjesne Crkve u Isusovu euharistijsku prisutnost, u čemu će biti od koristi prigodni plakat i druga građa. Pored toga potrebno je toga dana predstaviti program Kongresa, najaviti kako u nedjelju, 24. rujna neće biti svetih misa u župi (samo večernja za one koji ne mogu u Požegu), protumačiti na koji način će se župa uključiti u program Kongresa po ministrantima, pjevačima, mladima, članovima Djela za duhovna zvanja, članovima župnog ekonomskog i pastoralnog vijeća, i svim drugim vjernicima, reći kako će se putovati u Požegu autobusima i osobnim automobilima, obznaniti gdje su parkirališta. Budući da će pojedina župa po svojim predstavnicima na Kongresu biti nazočna kao euharistijska zajednica, biskup Antun je dao ovlast župnicima da iz župne blagajne pokriju troškove putovanja služiteljima euharistije iz te župe (pjevačima, lektorima, ministrantima i dr.). Isto tako iz župne blagajne će se pokriti troškovi izrade župne zastave koju će predstavnici župa nositi u kongresnoj euharistijskoj procesiji.

Biskup je još istaknuo kako toga dana treba vjernicima najaviti nedjelju, 17. rujna kao dan karitativne osjetljivosti po molitvi za siromašne, bolesne i stare, pohod onima koji kao takvi ne mogu putovati u Požegu na Kongres te na kraju svete mise prikupljati milodare za izgradnju kuće jedne siromašne samohrane majke s troje djece, koji će svi župnici predati dekanu a on ih kao jedinstven dekanatski iznos prirediti za prinos darova u Požegi na Kongresu (dvoje predstavnika iz svakog dekanata). Izgrađena kuća siromašnoj majci s djecom bit će svojevrsni spomenik naše vjere i ljubavi, očitovane prigodom Euharistijskog kongresa, ustvrdio je biskup.

U tjednu prije Euharistijskog kongresa treba svaka župa organizirati trodnevicu klanjanja pred Presvetim (četvrtak, petak i subota – ili u neke druge dane ako je prikladnije) nakon večernje svete mise ili u zgodno vrijeme i bez svete mise, kazao je biskup. U svakoj župi omogućit će se vjernicima da se ispovjede prije Kongresa kako bi u Požegi mogli na slavlju pristupiti svetoj pričesti.

Potom su o samoj organizaciji Kongresa i uključivanju župa u nju progovorili pojedini nositelji dužnosti za svoja područja. Tako je Krunoslav Siroglavić predstavio otvorenje Kongresa u subotu, 23. rujna na kojem će mladi vjernici imati svoje posebno mjesto, predvodeći svečane Vespere u Katedrali, sudjelujući u povijesno-scenskom i duhovno-glazbenom programu te cjelonoćnom klanjanju. Istaknuo je način na koji će obitelji u Požegi i okolici primiti 23. rujna na prenoćište mlade iz drugih biskupijskih dijelova. Ivica Žuljević upoznao je s regulacijom prometa u Požegi na dan Kongresa i načinom dolaska i odlaska sudionika kongresnog slavlja, s parkiralištem za autobuse na starom Autobusnom kolodvoru i na Glavici a za osobne automobile na livadi pokraj rijeke Orljave, protumačio je gdje će biti mjesta medicinske pomoći kao i drugih popratnih sadržaja. O programu prije kongresnog euharistijskog slavlja oko lika Gospe Voćinske koji će svečano dopratiti u Požegu obitelji s brojnom djecom iz Voćina i Đulovca, o rasporedu hodočasnika na kongresnom prostoru tijekom svete mise te o odvijanju euharistijske procesije središtem grada izvijestio je Mladen Štivin, spomenuvši kako će svaka župa imati svoje mjesto na kongresnom prostoru, označenom njihovom zastavom a jednako tako i u procesiji. Ljubiša Krmar, zadužen za ministrante i lektore, govorio je o načinu njihova sudjelovanju na Kongresu. Robert Kupčak, voditelj brige za organizaciju liturgije, obavijestio je svećenike da će se oni liturgijski odjenuti na kongresnom prostoru, da biskupi, članovi Stolnog kaptola, arhiđakoni i dekani dolaze u procesiji iz Katedrale, zatim je spomenuo način prinosa darova te liturgijski vodič koji će primiti sudionici slavlja. Mario Večerić upoznao je nazočne s programom liturgijskih pjesmama te s načinom sudjelovanja zborova i drugih pjevača na kongresnom slavlju. Fra Milan Krišto govorio je o mjestu sestara redovnica na Kongresu. Marijan Pavelić prikazao je medijsko praćenje kongresnih događaja. Mario Sanić dao je nazočnima potrebne informacije o domjenku koji će nakon slavlja biti priređen za svećenike u Domu pape Ivana Pavla II. a za druge posebne uzvanike u dvorani Odgojno-obrazovnog centra.

Pri svršetku radnog dijela Skupštine biskup je spomenuo i neka aktualna pitanja upravne naravi. Potom su se svi svećenici uputili u Katedralu gdje su sudjelovali na euharistijskom klanjanju koje je predvodio Krunoslav Siroglavić, župni vikar katedralne Župe Sv. Terezije Avilske u Požegi.