Stručni skup za vjeroučitelje Požeške biskupije

Stručni skup za vjeroučitelje osnovnih i srednjih škola održan je 28. listopada 2017. u Dvorani sv. Terezije Avilske u Požegi. Organiziran je u suradnji Agencije za odgoj i obrazovanje i Katehetskog ureda Požeške biskupije. Stručni skup dio je permanentnog obrazovanja vjeroučitelja, a organiziran je na temu „Pismeno i usmeno stvaralačko izražavanje u nastavi vjeronauka“.

Molitvu na početku skupa pripremio je vjeroučitelj Marijan Pavelić. Nazočne je pozdravio predstojnik Katehetskog ureda Robert Mokri, nakon čega je uslijedio pozdrav organizatorice skupa više savjetnice pri Agenciji za odgoj i obrazovanje Ankice Mlinarić. Ona je predstavila predavačicu doc. dr. sc. Vesnu Bjedov koja je vjeroučiteljima održala tri interaktivna predavanja.

Prvo predavanje pod nazivom „Učenik – kreativan i komunikacijski nastavni čimbenik“ naglasak je stavilo na subjekt nastavnog procesa, učenika, koji sam sudjeluje u ovladavanju nastavnim sadržajima i u stjecanju kompetencija. Kako bi pridonio svojem kognitivnom, afektivnom i psihomotoričkom razvoju, učenika treba osposobiti za što samostalniji rad i aktivnu ulogu u odgojno-obrazovnom procesu pri čemu treba voditi računa o različitom spektru intelektualnih sposobnosti, ali i različitim aktivnostima i zanimanjima učenika. Kreativnost kao stvaralaštvo kojim se stvara nešto novo, drugačije od dotadašnjeg, koje uključuje rješavanje problema na svoj način, može se promatrati kao najviši oblik stvaralaštva. Bitne stvaralačke osobitosti uvjetovane su intelektualnim i socijalnim djetetovim iskustvom te nepostojanjem komunikacijskih prepreka. Stoga je važan nastavnikom pozitivan stav prema kreativnosti koji različitim postupcima potiče učenikovu kreativnost. Kvalitetna komunikacija u nastavi podrazumijeva promjenu težišta verbalnih aktivnosti s nastavnika na učenike čime bi se ostvario učenikov dominantan komunikacijski angažman, promicanje komunikacijskog odnosa učenik-učenik i učenikovo postupno preuzimanje inicijative.

Drugo predavanje pod nazivom „Stvaralačko govorno izražavanje u nastavi vjeronauka“ istaknulo je važnost govornog izražavanja u razvoju intelektualnih i psihičkih funkcija učenika. Predavačica je vjeroučiteljima predstavila niz vježbi kojima se potiču i razvijaju učenikove govorne sposobnosti, a time potiče i kreativnost učenika. Na primjeru snimljene debate učenika sedmog razreda vjeroučitelji su mogli iznijeti svoje mišljenje o ovakvom načinu razvoja učenikovih govornih i kreativnih sposobnosti.

U trećem predavanju „Stvaralačko pismeno izražavanje u nastavi vjeronauka“ predavačica je navela niz primjera kojima se razvija stvaralačko izražavanje učenika pisanom riječi kao npr. petominutni sastavak, izvješćivanje, pisanje vijesti ili novinske priče, pisanje popularno-znanstvenog teksta, kritičkog osvrta i brojni drugi načini pismenog izražavanja.
Stručni skup je završio evaluacijom, odnosno vrednovanjem skupa od strane vjeroučitelja koji su bili aktivno uključeni u svako predavanje i dobili mnoštvo konkretnih primjera koje mogu primijeniti u nastavi vjeronauka kako bi potaknuli učenikovu kreativnost i njegov intelektualni i psihomotorički razvoj.