Proslava Međunarodnog dana siromašnih u Požeškoj biskupiji

SVIM SVEĆENICIMA I ČLANOVIMA ŽUPNIH PASTORALNIH VIJEĆA POŽEŠKE BISKUPIJE!

Poštovana braćo svećenici, dragi članovi župnih pastoralnih vijeća!

Na svršetku Godine milosrđa papa Franjo je odlučio da XXXIII. nedjelja kroz godinu bude Međunarodni dan siromašnih. Prvi puta on će se proslaviti u nedjelju, 19. studenog 2017. Za ovu prigodu Sveti Otac je uputio Poruku pod naslovom Ne ljubimo riječima već djelima, koju dostavljamo u prilogu.

Neka svaki župnik sa župnim pastoralnim vijećem, napose s njegovim Odborom za karitativnu djelatnost savjesno prouči Papinu Poruku i u okviru mogućnosti vlastite župe nastoji ostvariti sve ono na što nas Sveti Otac poziva. Dan siromašnih nas potiče da se u svakoj župi još bolje organiziramo u nastojanju oko prepoznavanja tko su to siromasi u našoj sredini, kakav odgovor oni traže od župne zajednice te sukladno tome organizirano određene programe molitve, svjedočenja ljudske blizine prema njima i pružanja pomoći. Pri tom se treba kloniti onoga što bi bila tek prigodna manifestacija, nego valja ići za tim da svaka župa pronađe svoj vlastiti redoviti stil života kao zajednica siromašnih i u odnosu prema siromašnima. U tom pogledu župni Caritas, odnosno Odbor za karitativnu djelatnost župnog pastoralnog vijeća ima veoma važnu ulogu, koja se ne smije svesti na posredništvo u pružanju materijalnih dobara od onih koji ih imaju prema onima koji su u potrebi, nego promicati trajni odnos župne zajednice prema potrebitima, dijeliti s njima ljudsku blizinu, prihvaćanje, suosjećajnost.

Ta redovitost odnosa prema siromašnima u župi proizlazi i iz euharistijske svijesti svakog člana župne zajednice, koju valja usvojiti u našim župama kao posebnu zadaću nakon proslave Trećega biskupijskog euharistijskog kongresa o 20. obljetnici uspostave naše Biskupije. Sveti Otac u Poruci piše:

,,Ako zaista želimo susresti Krista, moramo doticati njegovo izranjeno tijelo u siromasima, kao odgovor na sakramentalno zajedništvo darovano u euharistiji. Tijelo Kristovo razlomljeno u svetom bogoslužju, može se vidjeti po ljubavi i dijeljenju na licima i osobama najslabije naše braće i sestara“ (br. 3).

Pozivam da u tom duhu, od Međunarodnog dana siromaha do Treće nedjelje došašća – Nedjelje Caritasa, posvetimo posebnu pozornost služenju Isusu Kristu u najmanjoj braći, osobno, i zajednički organizirano u svakoj našoj župi. Valja pri tom sačuvati jasnoću s obzirom na razliku između Međunarodnog dana siromašnih i Nedjelje Caritasa.
Neka Bog, milosrdni Otac, daruje svakom vjerniku Požeške biskupije milosrdno srce prema siromašnima te nas ispuni radošću i mirom. Na sve koji služe siromašnima sišao Božji blagoslov – uz srdačan pozdrav u Gospodinu.

Antun Škvorčević
požeški biskup