Formacijsko-duhovni susret djelatnika katoličkih škola Požeške biskupije

U Maloj dvorani sv. Terezije Avilske u Požegi, 13. siječnja, održan je redoviti zimski formacijsko-duhovni susret svih djelatnika katoličkih škola u Požeškoj biskupiji. Među 120 djelatnika iz pet katoličkih škola, predvođenih svojim ravnateljima, a na čelu s predstojnikom Ureda za katoličke škole Požeške biskupije Ivicom Žuljevićem, bio je i požeški biskup Antun Škvorčević.  Središnji dio programa bilo je izlaganje prof. dr. sc. Dijane Vican, rektorice Sveučilišta u Zadru.  Predstojnik Žuljević je pozdravio prisutne, upoznao ih s programom susreta te zamolio biskupa da se obrati nazočnima.

Đakon Ivan Rončević pročitao je ulomak iz evanđelja o bogatom mladiću koji je Isusa zamolio da mu odgovori na pitanje kako može baštiniti život, te je na temelju toga biskup predvodio  molitvu i sudionike susreta duhovno raspoložio riječju koju im je uputio. Zaželio im je dobrodošlicu, napose rektorici Vican, zahvalivši joj za dolazak u Požegu, kao i za ono o čemu će im progovoriti. Naglasio je da je razlog ovog susreta nastojanje kako bi učiteljsko služenje učenicima u katoličkim školama, njihovoj i našoj budućnosti, što bolje pridonijelo  oblikovanju i rastu mladih ljudi u traganju za znanjem i smislom života. Na temelju pročitanog evanđeoskog ulomka protumačio je učiteljima Isusovu metodu u pristupu mladom čovjeku. Ponajprije, on poštuje njegovu slobodu te mu kaže „ako hoćeš“ ući u život, vrši zapovijedi. Potom „ako hoćeš biti savršen“, prodaj sve i slijedi me. Istaknuo je kako je savršenstvo i punina života vezana za osobu Isusa Krista, koji nas poziva da ga slijedimo i kako mladim ljudima uz posredovanje znanja, valja neprestano svjedočiti koliko je važno uz ono što će materijalno stjecati i izgrađivati stvarnost oko sebe, neprestano nastojati oko samih sebe, oko izgradnje vlastite osobe i rasta koji se događa u susretu s drugima, da stasaju u osobe po Isusovoj mjeri. Kazao je kako nas Isusov poziv da prodamo sve što imamo, potiče da se otisnemo dalje od privezanosti za svoju sebičnost, te budemo dionici dubljih životnih stvarnosti. Naposljetku je pozvao djelatnike u katoličkim školama da ne podlegnu mnijenju koje određene interesne skupine u posljednje šire stvaraju u medijima, kako u Hrvatskoj nema uvjeta za uspješan život, i da radi toga što prije iz nje treba otići, nego da sami u svojoj slobodi budu oduševljeni i čvrsto opredijeljeni za život u njegovim temeljnim vrijednostima po mjeri Isusovoj, i da djelujući s polazišta srca, koje nikad ne vara, pružaju svojim učenicima primjer uspješnog i smislenog života.

Potom su članovi Dramske družine Katoličke gimnazije u Požegi Domagoj Zubović i Matea Pauković izveli prigodni dijalog „Gospodin i gospođa Smith“, koji uprizoruje problem loše komunikacije što je ujedno poslužilo kao uvod u predavanje prof. Dijane Vican pod naslovom „Kurikularna reforma“. Razumijevanje i kvalitetna komunikacija osnovni su preduvjet dobroj suradnji i provedbi kurikularne reforme. Pojasnivši stupnjeve obrazovanja u Republici Hrvatskoj, rektorica Zadarskog sveučilišta je ukazala na određene nedostatke toga sustava koji su prethodili uvođenju bolonjske reforme. Potom je pojasnila kako se kurikularna reforma ne može provoditi djelomično, nego na svim razinama obrazovanja, od vrtića do poslijediplomskog studija. Prof. Vican je potom govorila o vrijednostima koje su izvorište za ciljeve odgoja i obrazovanja i kao takve temelj za odabir nastavnih predmeta. Sve prisutniji pluralizam uzrokuje nejasnoće i pri odabiru predmeta. U zaključku svoga predavanja sveučilišna rektorica je kazala kako je ponosna na hrvatski obrazovni sustav i što je vrlo važno, da je svjesna pogrešaka koje se trebaju ispravljati.

Nakon kratkog odmora predstojnik Žuljević je moderirao drugim dijelom susreta koji je bio praktične naravi. Upoznao je prisutne s aktivnostima i događanjima u Biskupiji tijekom drugog školskog polugodištu te ih potaknuo da se aktivno uključe i život mjesne Crkve. Uslijedila je rasprava s prof. Vican o konkretnoj ulozi i mjestu katoličkih škola unutar kurikularne reforme. Rektorica je objasnila kako jezgrovni i diferencirani kurikulum sačinjavaju obrazovni standard koji pruža optimalno opterećenje učenika, a uz školski kurikulum omogućava učeniku da se u potpunosti ostvari. U demokratskom društvu katoličke se škole na poseban način mogu profilirati u definiranju diferenciranog školskog kurikuluma.

Nakon rasprave i predavanja susret se zaključio euharistijskim klanjanjem u Katedrali sv. Terezije Avilske i zajedničkim druženjem u prostorima Odgojno-obrazovnog centra.