Susret pečuškog biskupa i požeškog biskupa u Požegi

U četvrtak, 1. veljače, pečuški biskup György Udvardy susreo se sa požeškim biskupom Antunom Škvorčevićem u Biskupijskom ordinarijatu. Na susretu se razgovaralo o mogućnostima aplikacije projekta obnove Staroga Grada u Kaptolu u vlasništvu Stolnog kaptola sv. Petra u Požegi u fondove EU u vidu programa prekogranične suradnje na području kulture.