Sjednica Povjerenstva za Konvenciju o župama Požeške biskupije povjerenima franjevcima

U Biskupskom domu u Požegi, 15. ožujka pod predsjedanjem biskupa Antuna Škvorčevića održana je konstituirajuća sjednica Povjerenstva za izradu Sporazuma o župama Požeške biskupije koje su povjerene na upravu Hrvatskoj franjevačkoj provinciji sv. Ćirila i Metoda u Zagrebu. Povjerenstvo je osnovao požeški biskup Antun Škvorčević u dogovoru s fra Ilijom Vrdoljakom, provincijalnim ministrom Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda u Zagrebu a tvore ga tri člana Požeške biskupije i jednako tako tri člana spomenute Franjevačke provincije. Na prijedlog Ekonomskog vijeća Požeške biskupije, njezini predstavnici u Povjerenstvu su Ivica Žuljević, Nikola Jušić i Želimir Žuljević. Predstavnici pak Provincije na prijedlog njezina Definitorija su fra Zvonimir Lutrović, fra Robert Perišić i fra Ratko Radišić. Povjerenstvo je konstituirano tako da je Ivica Žuljević postavljen za njegova predsjednika a Želimir Žuljević za zapisničara te su utvrđena polazišta i cilj rada. Biskup Škvorčević je podsjetio kako je sukladno odredbama kanona 520 Zakonika kanonskoga prava za sedam župa Požeške biskupije povjerenih franjevcima navedene Provincije potrebno izraditi Sporazum u kojem, propisuje kanon, treba da se „izričito i jasno odredi što se odnosi na djelatnost koja treba da se obavlja, na osobe koje treba da se dodijele toj djelatnosti i na ekonomske stvari“. To se odnosi na župu Našice – sv. Antun Padovanski, Đurđenovac, Požega – Duh Sveti, Cernik, Zapolje, Virovitica – sv. Rok i Špišić Bukovica.

Na temelju pronađenih arhivskih dokumenata utvrđeno je da za Župu Đurđenovac, Špišić Bukovicu i Zapolje postoje Konvencije, Župa  Duha Svetog u Požegi ima samo Dekret o osnutku a za druge župe nisu pronađeni takvi dokazi. Biskup je istaknuo kako su spomenute konvencije sklopljene u skladu sa Zakonikom kanonskoga prava iz 1917. godine, te ih je potrebno uskladiti s propisima Zakonika iz 1983. godine, da je prijašnje sporazume izradila Zagrebačka nadbiskupija a sada to treba učiniti nova Požeška biskupija, ugrađujući u njih i ono što je Sveta Stolica ugovorila s Republikom Hrvatskom s obzirom na gospodarska pitanja, kao i crkveni financijski sustav koji je na temelju toga oblikovala Hrvatska biskupska konferencija, te ono što je Hrvatska biskupska konferencija dogovorila s Konferencijom viših redovničkih poglavara u Hrvatskoj kao plod zajedničkog rada napose od 2002. do 2006. godine. Polazeći od spomenutih odredbi kanona 520 i drugih navedenih sastavnica, članovima Povjerenstva podijeljene su obveze s obzirom na izradu Konvencije za svaku od navedenih sedam župa. Dvojica crkvenih pravnika – Želimir Žuljević i Ratko Radišić – dobili su zadaću da izrade pravni okvir Konvencije, dvojica pastoralnih djelatnika – Ivica Žuljević i Robert Perišić – trebaju definirati koje su to pastoralne djelatnosti u pojedinim župama i koliko je za njih potrebno djelatnika, a prijašnji ekonom Požeške biskupije Nikola Jušić i sadašnji ekonom Franjevačke Provincije Zvonimir Lutrović predložit će ono što se odnosi na ekonomsko pitanje Konvencije. Radom koordinira predsjednik Ivica Žuljević, koji će u roku od mjesec dana sazvati novu sjednicu Povjerenstva te utvrditi što je do tada postiglo u svom radu.