Biskup primio regionalnog vikara Opus Dei

U Biskupskom domu u Požegi biskup Antun Škvorčević primio je 17. travnja Josepa Pegueru Pocha, regionalnog vikara Opus Dei u Zagrebu. Razgovarali su o različitim  pitanjima pastoralne naravi u sadašnjoj hrvatskoj društvenoj situaciji, te povezano s time o nastojanjima Požeške biskupije, napose na području odgoja i obrazovanja. Kao predsjednik Vijeća HBK za katolički odgoj i obrazovanje, biskup je sa sugovornikom razmijenio mišljenje o funkcioniranju  katoličke Osnovne škole Ružičnjak i Lotršćak u Zagrebu. Osvrnuli su se  na boravak bogoslova Požeške biskupije u Međunarodnom kolegiju „Sedes Sapientiae“ i njihov studij na Sveučilištu Svetoga Križa u Rimu. Nakon susreta s biskupom, Josip Krpeljević, poveo je vikara Pegeuru Pocha na razgledavanje crkve sv. Lovre, požeške Katoličke gimnazije i Katoličke osnovne škole, Katedrale, Doma pape Ivana Pavla II. i Dijecezanskog muzeja.